Kruševac centar

Ваздух

Ваздух

Листа редовних извештаја испитивања ваздуха на територији Града Крушевца се објављује на основу члана 78. Закона о заштити животне средине Републике Србије (“Службени гласник РС” број 135/04 и 36/09).


Scroll