Крушевац Слободиште

Заменик градоначелника

Снежана Радојковић

Заменик градоначелника
Снежана Радојковић

Снежана Радојковић је рођена 1972.године у Крушевцу. Дипломирала је на Агрономском факултету у Чачку 1998.године. Од заснивања радног односа непрекидно је радила у Јавно – комуналном предузећу „Крушевац“. Од 1999. – 2000.године као приправник на пословима – технолог цвећарске производње и уређење јавних и других зелених површина, затим од 2000. – 2009.године на пословима референта подизања и одржавања јавних зелених површина и расадничког подизања и пословима самосталног референта маркетинга. У периоду од 2009.-2018.године обављала је послове руководиоца Радне јединице „Зеленило“.

Од 2018. обављала је дужност в.д.директора и директора ЈКП „Крушевац“, до постављења на функцију заменика Градоначелника.

е-адреса: radojkovic.snezana@krusevac.rs

Scroll Skip to content