Крушевац Слободиште

Заменик градоначелника

Александар Јовановић

Заменик градоначелника
Александар Јовановић

Александар Јовановић је рођен у Крушевцу 12. децембра 1990. године. Завршио је основне и мастер студије на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на смеру међународна политика и стекао звање мастер политиколог за међународне односе.

Похађао је више курсева и семинара у земљи и иностранству из области пројектног менаџмента, права, домаће и међународне политике, запошљавања младих и постпеналне подршке бившим осуђиваним лицима.

Радио је у Градској управи Града Крушевца у Одељењу за друштвене делатности и невладиној организацији Омладински Савет Крушевац, као координатор пројеката, од којих су најзначајнији: „Подршка малолетним преступницима да се поново интегришу у друштво и тржиште рада“ „Знањем до посла“ и „Социјално предузеће за бивша осуђивана лица Skill Mill“.

Аутор је два приручника за пружење постпеналне подршке бившим штићеницима васпитно поправних установа. Бави се научно-истраживачким радом на пољу мултидисциплинарних иновација за социјалне промене.

Волонтер је и члан скупштине Црвеног крста Крушевац и бивши председник Савета Месне заједнице Мудраковац. Члан је Мреже за постпеналну подршку Србије.

Дугогодишњи је члан Српске напредне странке.

Говори енглески и немачки језик.

Scroll Skip to content