Kruševac Porta

Особе са инвалидитетом

Права и услуге ОСИ

Удружења ОСИ

Друштво за церебралну парализу
Петра Кочића бб

Телефони: 037/440-232, 037/461-775

Е-пошта: cparaliza@ptt.rs

Удружење дистрофичара расинског округа
Петра Кочића бб

Телефон: 037/461-995

Е-пошта: distroficari@open.telekom.rs, distrofia037@hotmail.com

Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама
Јакшићева 19, локал 4

Телефон: 064/2157219

Е-пошта: mnroks@gmail.com

Основна организација глувих и наглувих
Бријанова 7

Телефон: 037/425-350

Е-пошта: orggluvih@open.telekom.rs, orggluvih@gmail.com

Међуопштинска организација слепих
Веселина Николића 16

Телефон: 037/429-055

Е-пошта: slepi037@yahoo.com

Удружење мултипле склерозе
Цара Лазара 90

Телефон: 037/444-939

Е-пошта: umsro@hotmail.com

Удружење за помоћ особама са аутизмом
Блаже Думовића 68

Телефон: 037/342-16-35

Е-пошта: s.bisercic@yahoo.com

Друштво дефектолога
Луке Ивановића 17

Телефон: 037/446-700

Е-пошта: sosoves.nik.ks@gmail.com

Иницијатива за одрживи развој ‘’Мостови’’
Радивоја Увалића 22

Телефон: 037/491-637

Е-пошта: mostovi037@gmail.com

Спортско друштво деце са посебним потребама ‘’Палестра’’
Бранка Перишића 36/19

Телефон: 064/139-02-82

Е-пошта: palestra037@gmail.com

Образовање ОСИ

Покретљивост и паркинг

Scroll Skip to content