Kruševac centar

Заменик начелника Градске управе

Ивана Пајић

Заменик начелника Градске управе
Ивана Пајић

Ивана Пајић је рођена 02.03.1979. године. у Крушевцу, где је завршила Економско-трговинску школу, смер правни техничар, а даље школовање наставила на Правном факултету у Београду.

Након обављеног волонтерског рада у Градској управи града Крушевца, Одељењу за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове и приправничког стажа у Одсеку за привреду и екологију, након положеног државног стручног испита примљена је у радни однос на неодређено време, у Одељење за друштвене делатности. У последњих 14 година, радила је и унутар Одсека за општу управу, скупштинске и заједничке послове, Одељењу за инвестиције, привреду и заштиту животне средине и у Одељењу за урбанизам и грађевинарство. Након изузетних резултата као начелник Одељења за урбанизам и грађевинарство, специјалног признања од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) за град Крушевац за изузетан допринос примени система електронско издавање дозвола и освојено ПРВО место у категорији најефикаснијих градова у Србији по броју решених и позитивно решених захтева инвеститора (проценат успешности 81,34%) прелази на место заменика начелника Градске управе града Крушевца.

Похађала и успешно завршила следеће обуке: Спровођење Закона о општем управном поступку у локалној самоуправи у оквиру пројекта „Јачање капацитета запослених у јединицама локалне самоуправе за спровођење ЗУП-у кроз електронску обуку“, који је подржала Мисија ОЕБСА-а у Србији; „Оцењивање службеника у јединицама локалне самоуправе и каријерни развој“, СКГО; „Управљање нормативним процесима и израда правних аката локалне самоуправе“, СКГО; „Добра управа“, СКГО; „Учешће јавности у поступку израде нацрта прописа и докумената јавних политика“, Националне академије за јавну управу и вебинар „Управљање временом и вођење састанака“ Националне академије за јавну управу.

Говори енглески језик (напредни ниво).

Scroll Skip to content