Крушевац Слободиште

Бука

Бука

Листа редовних извештаја испитивања буке на територији Града Крушевца се објављује на основу члана 78. Закона о заштити животне средине Републике Србије („Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/09).

 

Извештаји за 2013. годину

Извештаји за 2014. годину

Извештаји за 2015. годину

Извештаји за 2016. годину

Извештаји за 2017. годину

Извештаји за 2018. годину

Извештаји за 2019. годину

Извештаји за 2020. годину

Извештаји за 2021. годину

Извештаји за 2022. годину

Извештаји за 2023. годину


Scroll Skip to content