Kruševac Porta

Јавни позиви

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу објекта затвореног складишта за смештај металне галантерије са управном зградом, на кат.парцелaма бр. 728, 727, 724, 723/2, 722, 723/1 и 721, све КO Глободер у Глободеру, Крушевац

28. јуна 2022.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Прелиминарна листа директних корисника – привредних субјеката за спровођење мера енергетске санације у домаћинствима на територији Града Крушевца у 2022. години

24. јуна 2022.

Прелиминарна листа директних корисника – привредних субјеката за спровођење мера енергетске санације у домаћинствима на


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИНСТРУКТОРЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ

24. јуна 2022.

Документа: Јавни позив Јавни позив са задацима


РАНИ ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“ у Крушевцу

20. јуна 2022.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


РАНИ ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације „Гробље у КУКЉИНУ“

20. јуна 2022.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Јавна расправа о нацрту Одлуке о ребалансу буџета 2022.године

7. јуна 2022.

Јавна расправа траје од 07.06. до 20.06.2022. године   ЈАВНА ТРИБИНА биће одржана дана 20.06.2022.


Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији града Крушевца за 2022 годину.

24. маја 2022.

На основу одлуке бр. 016-22/2022 расписује се јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу


Остваривање права на ученички дом

17. маја 2022.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ ПРИПРАВНИШТВА ЗА МЛАДЕ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ У 2022. ГОДИНИ

13. маја 2022.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА У 2022. ГОДИНИ

13. маја 2022.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Scroll Skip to content