Kruševac centar

Јавни позиви

Јавни конкурс за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса за град Крушевац у области здравствене заштите у 2024. години

10. априла 2024.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Промена огласа – Нацрт измене и допуне просторног плана подручја посебне намене и инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Ниш

10. априла 2024.

Документа: Обавештење


Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу објекта за производњу електричне енергије сoларна електрана „Мешево 1“ – и прикључка на дсее, на кат. парцелама број 152, 153 и деловима кат. пар. бр. 154, 157 и 2295 к.о. Мешево

5. априла 2024.

Документа: Јавни позив


Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу станице за снабдевање горивом „Крушевац 4“ на делу кат. парцеле бр.26/10 к.о. Паруновац

5. априла 2024.

Документа: Јавни позив


Рани јавни увид Измене и допуне плана детаљне регулације Цара Лазара-Балшићева у делу урбанистичких потцелина 2.9.5 и 2.9.4 (део)

5. априла 2024.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Јавно обавештење за подношење годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта са територије града Крушевца за 2025. годину

3. априла 2024.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  


Јавни конкурс за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области неговања културног наслеђа, традиција ослободилачких ратова и стандарда ветерана за град Крушевац у 2024. години

2. априла 2024.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Јавни позив за једнократно новчано давање за вантелесну оплодњу

13. фебруара 2024.

Документа: Јавни позив


Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације „Равњак 2Б“ у Крушевцу

3. новембра 2023.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  


Рани Јавни увид Плана детаљне регулације „СЛАВУЈЕВО БРДО – ЈАСТРЕБАЦ“, у Крушевцу

3. новембра 2023.

Документација: Оглас Елаборат


Scroll Skip to content