Kruševac Porta

Јавни позиви

Јавни увид o предлогу Плана управљања СРП “Осредак“

11. јуна 2021.

Јавни увид o предлогу Плана управљања СРП “Осредак“ Текст јавног позива Предлог Плана


Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу складишта металне галантерије ВМН КРСТИЋ д.о.о. КРУШЕВАЦ, Источна Обилазница бр. 4, на К.П. бр. 3272/1, 3272/2 и 3274/2, све КО Бивоље

9. јуна 2021.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Рани јавни увид Плана детаљне регулације „Индустријска зона Е“

6. јуна 2021.

Документ: Оglas План


Јавни конкурс за остваривање права на ученички дом

2. јуна 2021.

Текст јавног позива Потврда о примањима из радног односа Уверење о просечном приходу по члану


Први јавни позив за подношење предлога за доделу признања „Захвалница града Крушевца“

28. маја 2021.

Први јавни позив за подношење предлога за доделу признања „Захвалница града Крушевца“   Текст јавног


Јавна презентација Урбанистичког плана за изградњу Ortex Uro Group Пословни комплекс, са вишенаменским објектом за смештај гостију са рестораном, на К.П. бр. 26/20, 26/22, 26/23, 26/24, 28/6,све КО Паруновац

24. маја 2021.

Документација: Идејно решење Урбанистички пројекат Оглас


Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2021. години

18. маја 2021.

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2021.


Јавни позив за подношење пријава за набавку и доделу економских грантова

17. маја 2021.

Јавни позив за подношење пријава за набавку и доделу економских грантова Текст конкурса Образац пријаве


Конкурс за избор корисника средстава за субвенционисање економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

14. маја 2021.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Конкурс за избор корисника средстава за субвенционисање органске производње-набавку садног и семенског материјала дозвољеног за употребу у органској производњи…

14. маја 2021.

Документа: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Scroll