Крушевац Слободиште

Јавни позиви

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће у јавној расправи о – НАЦРТУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ И – ПРОЈЕКЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ

2. децембра 2022.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Јавна расправа Нацрта Одлуке о буџету града Крушевца који садржи приходе и расходе за 2023. годину, као и План инвестиција

2. децембра 2022.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу складишта металне галантерије у оквиру постојећег индустријској комплекса, спратности П, на кат. парцели 2894 КО Дедина

2. децембра 2022.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама

29. новембра 2022.

Документа: Јавни позив


РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ТРГ КОСТУРНИЦА” У КРУШЕВЦУ, (ИЗМЕНЕ ЦЕЛИНЕ Б, ПОДЦЕЛИНА Б3) , У ДЕЛУ К.П.БР. 2182/1, 2182/2, 2182/3 И 2182/4 КО КРУШЕВАЦ

25. новембра 2022.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ТРГ КОСТУРНИЦА” У КРУШЕВЦУ, (ИЗМЕНЕ ЦЕЛИНЕ Б, ПОДЦЕЛИНА Б1)

25. новембра 2022.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ЈАВНИ УВИД Нацрт Измене и допуне Плана детаљне регулације „Центар 5“ за урбанистичку зону Ц

14. новембра 2022.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ЈАВНИ УВИД Нацрт Плана детаљне регулације „ПЕЈТОН 1“ у Крушевцу

14. новембра 2022.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Рани јавни увид у измене и допуне просторног плана града Крушевца

14. новембра 2022.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРУШЕВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

2. новембра 2022.

Документа: Јавни позив Прилог 1 Прилог 2 Прилог 3 Прилог 4 Прилог 5 Прилог 6


Scroll Skip to content