Kruševac Porta

Јавни позиви

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта трговачке делатности, спратности П – објекат бр. 1, индустријског објекта – складиште камених плоча и мермера, спратности П – објекат бр. 2 и пословног објекта – самоуслужна аутоперионица, спратности П – објекат бр. 3, на кат. парцели бр. 2214 К.О. Лазарица

23. фебруара 2024.

Документа: Јавни позив


Јавни увид Нацрт плана детаљне регулације „Гробље у Паруновцу“

23. фебруара 2024.

Документа: Елаборат Оглас


Jавни увид Нацрт плана детаљне регулације „Доњи Паруновац 1“

23. фебруара 2024.

Документа: Елаборат Оглас


Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту локалног акционог плана запошљавања града Крушевца за 2024. годину

20. фебруара 2024.

Документа: Јавни позив Нацрт локалног акциоог плана запошљавања


Јавни позив за једнократно новчано давање за вантелесну оплодњу

13. фебруара 2024.

Документа: Јавни позив


Јавни позив за избор кoрисника помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми

2. фебруара 2024.

Документа: Јавни позив


Јавни позив за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине станова у више градова и опшина на подручју Републике Србије, намењених за решавање стамбених потреба избеглица

18. јануара 2024.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације „Равњак 2Б“ у Крушевцу

3. новембра 2023.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  


Рани Јавни увид Плана детаљне регулације „СЛАВУЈЕВО БРДО – ЈАСТРЕБАЦ“, у Крушевцу

3. новембра 2023.

Документација: Оглас Елаборат


Листа директник корисника – Привредних субјеката за спровођење мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Крушевца у 2023. години

31. октобра 2023.

Документ: Листа директник корисника


Scroll Skip to content