Kruševac centar

Борачко инвалидска заштита

Одељење за друштвене делатности

Служба за борачку и борачко-инвалидску заштиту

Шеф службе: Раде Бакић

Адреса: Трг младих бб,

Тел/факс 037/410-910; 410-911,

Е-пошта: decjaks@ptt.rs

 

Навођење прописа:

КОРИСНИЦИ: учесници II светског рата, лица на служењу војног рока учесници у оружаним акцијама после 17.08.1990. године и агресије НАТО на СРЈ, као и њихове породице, цивилни инвалиди рата,чланови породица цивилних инвалида рата и цивилних жртава рата и чланови породице храниоца на обавезној војној служби у Војсци Србије.

Врста поступка:

Отваривање основних права,

Осим права регулисаних савезним прописима, републичким прописима регулисано је право на месечно новчано примање, додатак за негу, накнада трошкова смештаја у установе социјалне заштите, породични додатак, накнада погребних трошкова, помоћ у случају смрти и друга права,
По републичким прописима утврђују се и својства цивилног инвалида рата

Основна права војних инвалида су:

1. лична инвалиднина,

2. додатак за негу и помоћ,

3. ортопедски додатак,

4. здравствена заштита,

5. ортопедска и друга помагала,

6. накнада за време незапослености,

7. бањско и климатско лечење,

8. бесплатна и повлашћена вожња,

9. накнада за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту

10.право на путничко моторно возило

11.борачки додатак

Основна права члана породице палог борца су:

1. породична инвалиднина,

2. увећана породична инвалиднина,

3. бесплатна и повлашћена вожња,

4. здравствена заштита и

5. накнада за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту.

Основна порава члана породице умрлог војног инвалида су:

породична инвалиднина,
здравствена заштита,
бесплатна и повлашћена вожња,
помоћ у случају смрти и
накнада за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту.

Основна права чланова породице храниоца на обавезној војној служби у војсци Србије су:

материјално обезбеђење
здравствено осигурање
накнада путних трошкова у вези са коришћењем здравствене заштите
додатак на децу.
МЕСТО ПОСТУПКА: Служба за борачко-инвалидску заштиту (Зрада ЗОП-СДК)

Лична инвалиднина:

Право на личну инвалиднину има војни инвалид код кога је наступило оштећење организма најмање 20% за време ратних збивања, односно у миру за време одслужења редовног војног рока у саставу Војске Србије.

Пратећа документа:

захтев 1, захтев 2, захтев 3
уверење јединице о околностима које су довеле до оштећења организма,
медицинска документација из времена настанка оштећења организма, као и из времена када се захтев подноси
уверење о држављанству (извод из МК рођених, оверена фотокопија важеће личне карте).
Породична инвалиднина

Право на породичну инвалиднину имају чланови породице погинулих бораца, као и чланови породице умрлог војног инвалида од I до VII групе.

Пратећа документа:

захтев 1, захтев 2
уверење јединице о околностима под којим је лице погинуло или умрло (код захтева за породичну инвалиднину по палом борцу),
извод из матичне књиге умрлих за погинулог борца или умрлог војног инвалида,
извод из матичне књиге рођених, венчаних, уверење о држављанству и оверена фотокопија личне карте (уколико захтев подноси брачни друг),
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и уверење о школовању, (за децу која се налазе на школовању) и
изјава два сведока о саставу домаћинства.

Материјално обезбеђење чланова породице храниоца на обавезној војној служби

Право на материјално обезбеђење имају чланови породице храниоца који живе са њим у заједничком домаћинству, односно да им је обезбеђивао средства за издржавање до дана ступања на обавезну војну службу, да су чланови породице храниоца неспособни за привређивање и да немају сопствених прихода довољних за издржавање.

ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНИ ПОСЛОВИ: У Одсеку за друштвену бригу о деци и борачко-инвалидску заштиту обављају се и финансијско-материјални послови за кориснике по основу борачко-инвалидске заштите, а који се односе на исплату инвалидских принадлежности и рекламације.

Пратећа документа:

захтев
извод из МК венчаних , извод из МК рођених, уверење о држављанству
извод из МК рођених за децу
уколико дете похађа школу, потврда да је редован ученик
доказ да је хранилац до одласка у ВС био у радном односу, уверење о заради
уверење службе за запошљавање да је супруг на евиденцији незапослених уколико је незапослен
уверење службе за запошљавање да је супруга на евиденцији незапослених
изјава два сведока о саставу домаћинства
уверење војног одсека да се хранилац налази на одслужењу војног рока
10. потврда о евент.трудноћи (из диспанзера за жене)

11. уверење о имов.стању (катастар)

12. уверење о приходима (управа прихода)

13. фотокопија важеће личне карте.

Scroll Skip to content