Kruševac Porta

Правилници

Правилници о уређивању поступака јавне набавке.

 1. Интерни план за спречавање корупције
 2. Правилник за градоначелника града Крушевца
 3. Измена Правилника за градоначелника града Крушевца (14.02.2017.)
 4. Правилник за Градску управу града Крушевца
 5. Измена Правилника за Градску управу града Крушевца (14.09.2015.)
 6. Измена Правилника за Градску управу града Крушевца (08.12.2016.)
 7. Правилник за Скупштину града
 8. Измена правилника за Градску управу града Крушевца (14.07.2017.)
 9. Допуна правилника (19.07.2017.)
 10. Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке наручиоца Градског већа града Крушевца (14.02.2018.)
 11. Правилник о блићем уређивању поступка јавне набавке у Градској управи Града Крушевца (пречишћен текст)
 12. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује у Градској управи града Крушевца
 13. Одлука о измени и допуни правилника (21.10.2020.)
 14. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује у Градској управи града Крушевца (28.10.2021.)
 15. Одлука о измени и допуни правилника (28.10.2020.)
 16. Правилник о ближњем уређивању поступка јавних набавки наручиоца градоначелника града Крушевца (10.11.2020.)
 17. Правилник за Скупштину града Крушевца  (21.06.2021.)
Scroll Skip to content