Kruševac Porta

Социјална заштита

Општи циљ је унапређење социјалног положаја угрожених група становништва у превазилажењу стања социјалне потребе и пружања помоћи у отклањању социјалне укључености, путем:

пружања квалитетних, ефикасних и економичних услуга, занованих на потребама корисника,
афирмације и промовисања права особа са инвалидитетом, њихове социјализације и унапређења положаја, као и старих лица и лица са посебним потребама,
интеграције у радну и животну средину посебних социјалних група (лица са инвалидитетом, лица са посебним потребама, лица у стању социјалне помоћи и маргинализованих група),
програма помоћи усмерених на директно ублажавање сиромаштва.

Градске установе у оквиру социјалне зештите

Центар за социјални рад
Милоја Закића 46
Телефони: 037/416-980, 416-988

Факс: 037/416-980

Е-пошта: csrkrusevac@gmail.com
www.csrkrusevac.rs
директор

Дом за децу и омладину „Јефимија“
Веселина Николића 51
Телефони: 037/421-027, 416-957

Факс: 037/421-027

Е-пошта: direktor@jefimija.org.rs
www.jefimija.org.rs
директор Јасмина Мијајловић Илић

Геронтолошки центар

Kosovska 116

Телефони: 037/420-390, 422-274

Факс: 037/440-376

Е-пошта: geronto_ks@ptt.rs
в.д. директор Јелена Мијаиловић

Права и услуге социјална заштита

Енергетски заштићени купци

Информације можете добити на број телефона: +381 37 440-810

Scroll Skip to content