Крушевац Слободиште

Планови јавних набавки

Усвојени планови јавних набавки за 2018. годину

 1. План јавних набавки Градске управе града Крушевца
 2. План јавних набавки Скупштине града Крушевца
 3. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (17.01.2018.)
 4. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (18.01.2018.)
 5. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (06.02.2018.)
 6. План јавних набавки Градоначелника града Крушевца за 2018. годину (09.02.2018.)
 7. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (06.03.2018.)
 8. PlanИзмена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (08.03.2018.)
 9. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (16.03.2018.)
 10. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (27.03.2018.)
 11. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (02.04.2018.)
 12. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (12.04.2018.)
 13. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (25.04.2018.)
 14. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (08.05.2018.)
 15. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (15.05.2018.)
 16. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (29.05.2018.)
 17. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (11.06.2018.)
 18. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (19.06.2018.)
 19. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (03.07.2018.)
 20. Измена Плана јавних набавки за Градоначелника града Крушевца (16.07.2018.)
 21. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (03.08.2018.)
 22. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (09.08.2018.)
 23. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (16.08.2018.)
 24. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (22.08.2018.)
 25. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (04.09.2018.)
 26. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (05.10.2018.)
 27. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (25.10.2018.)
 28. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (22.11.2018.)
 29. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (27.11.2018.)
 30. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (04.12.2018.)

Усвојени планови јавних набавки за 2019. годину

 1. План јавних набавки Градске управе града Крушевца за 2019. годину (11.01.2019.)
 2. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (25.02.2019.)
 3. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (08.03.2019.)
 4. План јавних набавки Градоначелника града Крушевца za 2019. годину (12.03.2019.)
 5. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (13.03.2019.)
 6. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (28.03.2019.)
 7. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (04.04.2019.)
 8. План јавних набавки Градске управе града Крушевца – техничка исправка (12.04.2019.)
 9. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (12.04.2019.)
 10. План јавних набавки Градске управе града Крушевца – техничка исправка (17.04.2019.)
 11. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (30.04.2019.)
 12. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (16.05.2019.)
 13. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (21.05.2019.)
 14. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (04.07.2019.)
 15. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (19.07.2019.)
 16. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (01.08.2019.)
 17. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (06.08.2019.)
 18. Измена Плана јавних набавки за Градоначелника града Крушевца (15.08.2019.)
 19. План јавних набавки Градоначелника града Крушевца са техничком исправком бр.1 (15.08.2019.)
 20. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (19.08.2019.)
 21. План јавних набавки Градске управе града Крушевца (30.08.2019.)
 22. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (09.09.2019.)
 23. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (13.09.2019.)
 24. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (27.09.2019.)
 25. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (04.10.2019.)
 26. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (08.10.2019.)
 27. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (15.10.2019.)
 28. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (22.10.2019.)
 29. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (31.10.2019.)
 30. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (26.11.2019.)
 31. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (05.12.2019.)

Усвојени планови јавних набавки за 2020. годину

 1. План јавних набавки Градске управе града Крушевца за 2020. годину (14.01.2020.)
 2. План јавних набавки Градске управе града Крушевца – техничка исправка (21.01.2020.)
 3. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (28.01.2020.)
 4. План јавних набавки Градоначелника за 2020. годину (31.01.2020.)
 5. План јавних набавки Градске управе града Крушевца – техничка исправка (18.02.2020.)
 6. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (09.03.2020.)
 7. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (12.03.2020.)
 8. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (12.05.2020.)
 9. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (19.05.2020.)
 10. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (27.05.2020.)
 11. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (04.06.2020.)
 12. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (09.06.2020.)
 13. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (29.06.2020.)
 14. План Јавних набавки на које се закон не примењује (08.10.2020.)
 15. Усклађени план јавних набавки Градске управе града Крушевца за 2020. годину
 16. Одлука о допуни плана Јавних набавки на које се закон не примењује (27.10.2020.)
 17. Одлука о усклађивању плана јавних набавки (27.10.2020.)

Усвојени планови јавних набавки за 2021. годину

 1. План јавних набавки Градске управе града Крушевца за 2021. годину (02.02.2021.)
 2. План набавки на које се Закон не примењује (13.09.2021.)
 3. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (03.08.2021.)
 4. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (23.08.2021.)
 5. Измена Плана набавки Градске управе града Крушевца (22.12.2021.)

Усвојени планови јавних набавки за 2022. годину

 1. План јавних набавки Градске управе града Крушевца за 2022. годину.
 2. 2.Измењена верзија плана јавних набавки
 3. 3.Измењена верзија плана јавних набавки
 4. 4.Измењена верзија плана јавних набавки
 5. 5.Измењена верзија плана јавних набавки
 6. 6.Измењена верзија плана јавних набавки
 7. 7.Измењена верзија плана јавних набавки
 8. 8.Измењена верзија плана јавних набавки
 9. 9.Измењена верзија плана јавних набавки
 10. 10.Измењена верзија плана јавних набавки
 11. 10. Измена Плана набавки на које се закон не примењује
 12. 11.Измењена верзија плана јавних набавки
 13. 12.Измењена верзија плана јавних набавки
 14. 13.Измењена верзија плана јавних набавки
 15. 14.Измењена верзија плана јавних набавки
 16. 15.Измењена верзија плана јавних набавки
 17. 16.Измењена верзија плана јавних набавки
 18. 17.Измењена верзија плана јавних набавки
 19. 18.Измењена верзија плана јавних набавки
 20. 19.Измењена верзија плана јавних набавки
 21. 20.Измењена верзија плана јавних набавки
 22. 21.Измењена верзија плана јавних набавки
 23. 22.Измењена верзија плана јавних набавки
 24. 23.Измењена верзија плана јавних набавки
 25. 24.Измењена верзија плана јавних набавки
 26. 25.Измењена верзија плана јавних набавки
 27. 26.Измењена верзија плана јавних набавки
 28. 27.Измењена верзија плана јавних набавки
 29. 28.Измењена верзија плана јавних набавки
 30. 29.Измењена верзија плана јавних набавки
 31. 30.Измењена верзија плана јавних набавки
 32. План набавки на које се Закон не примењује
 33. Одлука о доношењу плана јавних набавки на које се закон не примењује
 34. I Измена Плана набавки на које се закон не примењује – Градоначелник
 35. I Одлука о измени Плана набавки на које се закон о Јавним набавкама не примењује
 36. Одлука о измени Плана набавки на које се закон о Јавним набавкама не примењује
 37. Одлука о измени Плана набавки на које се закон о Јавним набавкама не примењује
 38. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца
 39. Измена Плана јавних набавки Градоначелника за 2022. годину
 40. Одлука о измени Плана набавки на које се закон о Јавним набавкама не примењује
 41. Одлука о измени Плана набавки на које се закон о Јавним набавкама не примењује
 42. Одлука о измени Плана набавки на које се закон о Јавним набавкама не примењује
 43. Одлука о измени Плана набавки на које се закон о Јавним набавкама не примењује
 44. Одлука о измени Плана набавки на које се закон о Јавним набавкама не примењује
 45. План јавних набавки наручиоца Градоначелника града Крушевца
Scroll Skip to content