Kruševac Porta

Планови јавних набавки

Усвојени планови јавних набавки за 2018. годину

 1. План јавних набавки Градске управе града Крушевца
 2. План јавних набавки Скупштине града Крушевца
 3. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (17.01.2018.)
 4. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (18.01.2018.)
 5. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (06.02.2018.)
 6. План јавних набавки Градоначелника града Крушевца за 2018. годину (09.02.2018.)
 7. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (06.03.2018.)
 8. PlanИзмена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (08.03.2018.)
 9. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (16.03.2018.)
 10. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (27.03.2018.)
 11. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (02.04.2018.)
 12. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (12.04.2018.)
 13. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (25.04.2018.)
 14. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (08.05.2018.)
 15. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (15.05.2018.)
 16. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (29.05.2018.)
 17. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (11.06.2018.)
 18. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (19.06.2018.)
 19. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (03.07.2018.)
 20. Измена Плана јавних набавки за Градоначелника града Крушевца (16.07.2018.)
 21. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (03.08.2018.)
 22. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (09.08.2018.)
 23. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (16.08.2018.)
 24. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (22.08.2018.)
 25. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (04.09.2018.)
 26. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (05.10.2018.)
 27. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (25.10.2018.)
 28. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (22.11.2018.)
 29. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (27.11.2018.)
 30. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (04.12.2018.)

Усвојени планови јавних набавки за 2019. годину

 1. План јавних набавки Градске управе града Крушевца за 2019. годину (11.01.2019.)
 2. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (25.02.2019.)
 3. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (08.03.2019.)
 4. План јавних набавки Градоначелника града Крушевца za 2019. годину (12.03.2019.)
 5. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (13.03.2019.)
 6. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (28.03.2019.)
 7. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (04.04.2019.)
 8. План јавних набавки Градске управе града Крушевца – техничка исправка (12.04.2019.)
 9. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (12.04.2019.)
 10. План јавних набавки Градске управе града Крушевца – техничка исправка (17.04.2019.)
 11. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (30.04.2019.)
 12. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (16.05.2019.)
 13. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (21.05.2019.)
 14. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (04.07.2019.)
 15. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (19.07.2019.)
 16. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (01.08.2019.)
 17. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (06.08.2019.)
 18. Измена Плана јавних набавки за Градоначелника града Крушевца (15.08.2019.)
 19. План јавних набавки Градоначелника града Крушевца са техничком исправком бр.1 (15.08.2019.)
 20. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (19.08.2019.)
 21. План јавних набавки Градске управе града Крушевца (30.08.2019.)
 22. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (09.09.2019.)
 23. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (13.09.2019.)
 24. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (27.09.2019.)
 25. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (04.10.2019.)
 26. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (08.10.2019.)
 27. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (15.10.2019.)
 28. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (22.10.2019.)
 29. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (31.10.2019.)
 30. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (26.11.2019.)
 31. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (05.12.2019.)

Усвојени планови јавних набавки за 2020. годину

 1. План јавних набавки Градске управе града Крушевца за 2020. годину (14.01.2020.)
 2. План јавних набавки Градске управе града Крушевца – техничка исправка (21.01.2020.)
 3. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (28.01.2020.)
 4. План јавних набавки Градоначелника за 2020. годину (31.01.2020.)
 5. План јавних набавки Градске управе града Крушевца – техничка исправка (18.02.2020.)
 6. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (09.03.2020.)
 7. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (12.03.2020.)
 8. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (12.05.2020.)
 9. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (19.05.2020.)
 10. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (27.05.2020.)
 11. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (04.06.2020.)
 12. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (09.06.2020.)
 13. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (29.06.2020.)
 14. План Јавних набавки на које се закон не примењује (08.10.2020.)
 15. Усклађени план јавних набавки Градске управе града Крушевца за 2020. годину
 16. Одлука о допуни плана Јавних набавки на које се закон не примењује (27.10.2020.)
 17. Одлука о усклађивању плана јавних набавки (27.10.2020.)

Усвојени планови јавних набавки за 2021. годину

 1. План јавних набавки Градске управе града Крушевца за 2021. годину (02.02.2021.)
 2. План набавки на које се Закон не примењује (13.09.2021.)
 3. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (03.08.2021.)
 4. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца (23.08.2021.)
 5. Измена Плана набавки Градске управе града Крушевца (22.12.2021.)

Усвојени планови јавних набавки за 2022. годину

 1. План јавних набавки Градске управе града Крушевца за 2022. годину.
 2. 2.Измењена верзија плана јавних набавки
 3. 3.Измењена верзија плана јавних набавки
 4. 4.Измењена верзија плана јавних набавки
 5. 5.Измењена верзија плана јавних набавки
 6. 6.Измењена верзија плана јавних набавки
 7. 7.Измењена верзија плана јавних набавки
 8. 8.Измењена верзија плана јавних набавки
 9. 9.Измењена верзија плана јавних набавки
 10. 10.Измењена верзија плана јавних набавки
 11. 11.Измењена верзија плана јавних набавки
 12. 12.Измењена верзија плана јавних набавки
 13. 13.Измењена верзија плана јавних набавки
 14. 14.Измењена верзија плана јавних набавки
 15. 15.Измењена верзија плана јавних набавки
 16. 16.Измењена верзија плана јавних набавки
 17. 17.Измењена верзија плана јавних набавки
 18. 18.Измењена верзија плана јавних набавки
 19. 19.Измењена верзија плана јавних набавки
 20. 20.Измењена верзија плана јавних набавки
 21. 21.Измењена верзија плана јавних набавки
 22. 22.Измењена верзија плана јавних набавки
 23. 23.Измењена верзија плана јавних набавки
 24. 24.Измењена верзија плана јавних набавки
 25. 25.Измењена верзија плана јавних набавки
 26. 26.Измењена верзија плана јавних набавки
 27. 27.Измењена верзија плана јавних набавки
 28. 28.Измењена верзија плана јавних набавки
 29. 29.Измењена верзија плана јавних набавки
 30. 30.Измењена верзија плана јавних набавки
 31. План набавки на које се Закон не примењује
 32. Одлука о доношењу плана јавних набавки на које се закон не примењује
 33. I Измена Плана набавки на које се закон не примењује – Градоначелник
 34. I Одлука о измени Плана набавки на које се закон о Јавним набавкама не примењује
 35. Одлука о измени Плана набавки на које се закон о Јавним набавкама не примењује
 36. Одлука о измени Плана набавки на које се закон о Јавним набавкама не примењује
 37. Измена Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца
 38. Измена Плана јавних набавки Градоначелника за 2022. годину
 39. Одлука о измени Плана набавки на које се закон о Јавним набавкама не примењује
 40. Одлука о измени Плана набавки на које се закон о Јавним набавкама не примењује
 41. Одлука о измени Плана набавки на које се закон о Јавним набавкама не примењује
 42. Одлука о измени Плана набавки на које се закон о Јавним набавкама не примењује
 43. Одлука о измени Плана набавки на које се закон о Јавним набавкама не примењује
 44. План јавних набавки наручиоца Градоначелника града Крушевца
 45. Десета измена Плана набавки на које се закон не примењује

Усвојени планови јавних набавки за 2023. годину

 1. План јавних набавки Градске управе града Крушевца за 2023. годину
 2. Прва измењена верзија плана јавних набавки
 3. Друга измењена верзија плана јавних набавки
 4. Трећа измењена верзија плана јавних набавки
 5. Четврта измењена верзија плана јавних набавки
 6. Пета измењена верзија плана јавних набавки
 7. Шеста измењена верзија плана јавних набавки
 8. Седма измењена верзија плана јавних набавки
 9. Осма Измењена верзија плана јавних набавки
 10. Девета Измењена верзија плана јавних набавки
 11. Десета измењена верзија плана јавних набавки
 12. Једанаеста измењена верзија плана јавних набавки
 13. Дванаеста измењена верзија плана јавних набавки
 14. Тринаеста измењена верзија плана јавних набавки
 15. Четрнаеста измењена верзија плана јавних набавки
 16. Петнаеста измењена верзија плана јавних набавки
 17. Шеснаеста измењена верзија плана јавних набавки
 18. Седамнаеста измењена верзија плана јавних набавки
 19. Осамнаеста измењена верзија плана јавних набавки
 20. Деветнаеста измењена верзија плана јавних набавки
 21. Двадесета измењена верзија плана јавних набавки за 2023. годину
 22. Двадесетпрва измењена верзија плана јавних набавки
 23. Двадесетдруга измењена верзија плана јавних набавки
 24. Двадесеттрећа измењена верзија плана јавних набавки
 25. Двадесетчетврта измењена верзија плана јавних набавки
 26. Двадестпета измењена верзија плана јавних набавки
 27. Двадесетшеста измењена верзија плана јавних набавки
 28. Двадесетседма измењена верзија плана јавних набавки
 29. Одлука о доношењу Плана јавних на које се Закон о јавним набавкама не примењује
 30. Прва изменa и допуна Плана набавки на које се ЗЈН не примењује
 31. Друга измена и допуна Плана набавки на које се ЗЈН не примењује
 32. Трећа измена и допуна Плана набавки на које се ЗЈН не примењује
 33. Четврта измена и допуна Плана набавки на које се ЗЈН не примењује
 34. Пета измена и допуна Плана набавки на које се ЗЈН не примењује
 35. Шеста измена и допуна Плана набавки на које се ЗЈН не примењује
 36. Седма измена и допуна Плана набавки на које се ЗЈН не примењује
 37. Осма измена и допуна Плана набавки на које се ЗЈН не примењује
 38. Девета измена и допуна Плана набавки на које се ЗЈН не примењује
 39. Десета измена и допуна Плана набавки на које се ЗЈН не примењује
 40. Једанаеста измена и допуна Плана набавки на које се ЗЈН не примењује
 41. Дванаеста измена и допуна Плана набавки на које се ЗЈН не примењује
 42. Тринаеста измена и допуна Плана набавки на које се ЗЈН не примењује
 43. Четрнаеста измена и допуна Плана набавки на које се ЗЈН не примењује
 44. План јавних набавки – градоначелник
 45. Одлука о доношењу плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује наручиоца Градоначелника града Крушевца

Усвојени планови јавних набавки за 2024. годину

 1. План јавних набавки Градске управе града Крушевца за 2024. годину
 2. Прва измењена верзија Плана јавних набавки Градске управе града Крушевца
 3. Друга измењена верзија плана јавних набавки
 4. Трећа измењена верзија Плана јавних набавки
 5. Четврта измењена верзија Плана јавних набавки
 6. Пета измењена верзија Плана јавних набавки
 7. Одлука о доношењу Плана набавки на које се ЗЈН не примењује
 8. План јавних набавки Градоначелника града Крушевца за 2024. годину
 9. Одлука о доношењу Плана набавки на које се ЗЈН не примењује наручиоца Градоначелника града Крушевца
Scroll Skip to content