Крушевац Слободиште

Градски штаб за ванредне ситуације

Ситуациони центар 037 – Login

УПУТСТВА У СЛУЧАЈУ ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ НЕСРЕЋА
ЦИВИЛНА ЗАШТИТА ГРАДА КРУШЕВЦА

 

АКТУЕЛНО:

СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ:

СЕДНИЦЕ СТУЧНО-ОПЕРАТИВНИХ ТИМОВА:

Scroll Skip to content