Крушевац Слободиште

Земљиште

Земљиште

Листа редовних извештаја испитивања земљишта на територији Града Крушевца се објављује на основу члана 78. Закона о заштити животне средине Републике Србије („Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/09).


Scroll Skip to content