Kruševac Porta

Обрасци-захтеви

 1. Заузимање јавне површине

Обрасци Службе за борачку и борачко-инвалидску заштиту

 1. Образац – захтев за утврђивање статуса борца
 2. Образац – захтев за утврђивање статуса војног инвалида
 3. Образац – захтев за утврђивање статуса цивилног инвалида рата
 4. Образац – захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу
 5. Образац – захтев за признавање права на породичну инвалиднину по умрлом ВИ
 6. Образац – захтев за признавање права на инвалидски додатак незапосленог РВИ
 7. Образац – захтев за признавање права на инвалидски додатак ратног војног инвалида у радном односу
 8. Образац – захтев за признавање права на инвалидски додатак ратног војног који је навршио 65 година живота
 9. Образац – захтев за признавање права на ортопедски додатак
 10. Образац – захтев за признавање права на медицинско техничка помагала
 11. Образац – захтев за признавање права на додатак за негу
 12. Образац – захтев за признавање права на месечно новчано примање
 13. Образац – захтев за признавање права на борачки додатак
 14. Образац – накнада погребних трошкова
 15. Образац – једнократна помоћ по умрлом кориснику
 16. Образац – захтев за признавање права на здравствену заштиту
 17. Образац – престанак права
 18. Образац – повећање процента војног инвалидитета

Обрасци Службе за дечију заштиту

 1. Образац – захтев за породиљско
 2. Образац – захтев за породиљско и нега детета
 3. Образац – захтев за негу детета
 4. Образац – захтев за посебну негу детета
 5. Потврда основице
 6. Образац – захтев за осталие накнаде по основу рођења и неге
 7. Образац – захтев за остале накнаде по основу посебне неге детета
 8. Образац – захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке
 9. Образац – захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке која је странац
 10. Образац – захтев за остваривање права на родитески додатак оца
 11. Образац – захтев за остваривање права на родитељски додатак оца који је странац
 12. Образац – захтев за остваривање права на дечији додатак
 13. Образац – потврда о оствареној заради код послодавца за дечији додатак
 14. Образац – захтева за накнаду трошкова боравка у предшколској установи за дете са сметњама у развоју
 15. Образац – захтев за накнаду трошкова боравка у предшколској установи за дете корисника новчане социјалне помоћи
 16. Образац – захтев вештачење здравственог стања детета запослене породиље
 17. Образац – захтев за вештачење здравственог стања детета ради остваривања права на остале накнаде по основу посебне неге детета
 18. Образац – захтев за издавање потврде за употребу у иностранству
 19. Образац – захтев за издавање потврде за употребу у Републици Србији
 20. Образац – захтев за остваривање права на новчану помоћ незапосленим пордиљама
 21. Образац – захтев за регресирање трошкова боравка детета у предшколској установи по основу трећег и сваког наредног детета у породици
 22. Образац – захтев за регресирање трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом
 23. Образац – захтев за регресирање трошкова боравка у предшколској установи за дете ратног војног инвалида из оружаних акција после 17. августа 1990. године
 24. Образац – захтев за регресирање трошкова боравка у предшколској установи за дете смештено у дому „јефимија“ у оквиру услуге интервентног смештаја деце у кризним ситуацијам
 25. Образац – изјава
 26. Образац – потврда о оствареним приходима ради остваривања права на дечији додатак

Обрасци пријаве за стипендирање ученика и студената града Крушевца

 1. Изјава о давању сагласности у увид,прибављање и обраде личних података
 2. Образац пријаве за стипендирање студената другог степена- мастер студија
 3. Образац пријаве за стипендирање студената прве године основних студија
 4. Образац пријаве за стипендирање студента трећег степена – докторских студија
 5. Образац пријаве за стипендирање ученика средњих школа
 6. Образац пријаве за стипендирање студента од друге до пете, односно шесте године студија

Обрасци пријаве за финансирање и суфинансирање пројеката у култури

 1. Образац детаљног описа програма-пројекта (бр.3)
 2. Образац изјаве (бр.5)
 3. Образац Извештаја о реализацији програма или пројекта (бр_бр2.)
 4. Образац пријаве на конкурс (бр.1)
 5. Образац за наративни буџет (бр.4)

Самостални уметници

 1. Захтев за стицање права на уплату доприноса за самосталне уметнике

Обрасци пријаве за финансирање и суфинансирање пројекатеа од јавног интереса за традиционалне цркве и верске заједнице

 1. Образац пријаве на конкурс за цркве и верске заједнице (образац1)
 2. Потписана изјава подносиоца предлога пројекта (образац 2)
Scroll Skip to content