Kruševac centar

Здравствена заштита

Саветник за заштиту права пацијената града Крушевца
Јелена Ивановић
Адреса: зграда Основног суда
5. спрат
Пријем пацијената: радним даном од 8 до 16 часова
Телефон: 037/421-144
Е-mail: zastitnik.pacijenata@krusevac.rs

Основни прописи у области здравствене заштите:

Закон о правима пацијената,
Закон о заштити лица са менталним сметњама,
Правилник о начину поступања по приговору, обрасцу и садржају записника и извештаја саветника за заштиту права пацијената
Одлука о образовању савета за здравље
Одлука о организовању саветника за заштиту права пацијената
Законом о правима пацијената („Службени гласник РС“, бр.45/13), који је ступио на снагу 30.05.2013. године, утврђено је да заштиту права пацијената обезбеђује јединица локалне самоуправе кроз рад саветника за заштиту права пацијената и Савета за здравље.

Саветник за заштиту права пацијената пружа:
– информације и савете о правима пацијената
– заштиту права пацијента по поднетим приговорима (писмени и усмени на записник) и остваривању здравствене заштите

Приговор се може односити на здравствену установу, приватну праксу или друго правно лице које обавља здравствену делатност.

БОЛНИЦЕ И ОСТАЛЕ ВАЖНЕ УСТАНОВЕ

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ

Косовска бр. 16
Тел: (037) 24-228, 421-826, 424-043
bolnicakrusevac.org.rs

Хитна помоћ

ТЕЛ: 94, 037/421-826,421-104

Породилиште

ТЕЛ: 037/424-043, локал 566

Диспанзер за децу и омладину

21-826 (локали 102,172,123)

АТД

421-826 (локал 104)

Патронажна служба

421-826 (локал 183)

Кућно лечење

421-826 (локал 500)

Диспанзер за жене

422-669, 421-826 (локал 116)

Онколошки диспанзер

424-043 (локал 567)

Медицина рада Trayal

422-328

Медицина рада 14.октобар

438-866

ОПШТА БОЛНИЦА

Косовска 16
Тел: (037) 424-043

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА РИБАРСКА БАЊА

Тел: (037) 851-667, 851-559

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ХИРУРШКА БОЛНИЦА ”МУЛТИМЕДИКА”

Обилићева бр. 48а
Тел: (037) 30-704

Scroll Skip to content