Kruševac centar

Набавка добара – Поклон пакети за ученике ромске националности основних школа у школској 2022/2023. години

18.11.2022.
Број ЈН : 10Д/22
Предмет : Набавка добара – Поклон пакети за ученике ромске националности основних школа у школској 2022/2023. години
Рок за подношење понуда : /
Документација:

Набавка радова – Уклањање бесправно изграђених објеката

16.11.2022.
Број ЈН : 1Р/22
Предмет : Набавка радова – Уклањање бесправно изграђених објеката
Рок за подношење понуда : /
Документација:

Набавка услуге – Усаглашавање са новим законом и ажурирање процене ризика од катастрофа за територију града Крушевца

08.11.2022.
Број ЈН : 9У-1/22
Предмет : Набавка услуге – Усаглашавање са новим законом и ажурирање процене ризика од катастрофа за територију града Крушевца
Рок за подношење понуда : /
Документација:

Набавка услуге – Ажурирање процене ризика од катастрофа за територију града Крушевца

18.10.2022.
Број ЈН : 9У/22
Предмет : Набавка услуге - Ажурирање процене ризика од катастрофа за територију града Крушевца
Рок за подношење понуда : /
Документација:

Набавка услуга – Израда Сертификата о енергетским својствима објекта високоградње (Енергетског пасоша) у Крушевцу за реконструкцију објекта О.Ш. „Владислав Савић Јан“ у Паруновцу – објекта бр. 1 спратности П+1/П и објекта бр. 2 спратности П+1 на кат. парцели бр. 63 КО Паруновац-Град Крушевац

12.10.2022.
Број ЈН : 19У/2022
Предмет : Набавка услуга – Израда Сертификата о енергетским својствима објекта високоградње (Енергетског пасоша) у Крушевцу за реконструкцију објекта О.Ш. „Владислав Савић Јан“ у Паруновцу – објекта бр. 1 спратности П+1/П и објекта бр. 2 спратности П+1 на кат. парцели бр. 63 КО Паруновац-Град Крушевац
Рок за подношење понуда : /
Документација:

Набавка услуге – Услуга изнајмљивања бине за потребе организације 14. Пољопривредног сајма у Крушевцу

26.09.2022.
Број ЈН : 18У/22
Предмет : Набавка услуге - Услуга изнајмљивања бине за потребе организације 14. Пољопривредног сајма у Крушевцу
Рок за подношење понуда : /
Документација:

Набавка добара – Набавка рефлектујућих торби, привезака и наруквица број 16Д/22

23.09.2022.
Број ЈН : 16д/22
Предмет : Набавка добара – Набавка рефлектујућих торби, привезака и наруквица број 16Д/22
Рок за подношење понуда :
Документација:

Набавка радова – Извођење радова на адаптацији мокрих чворова на објекту чији су корисници особе са инвалидитетом у Крушевцу

12.09.2022.
Број ЈН : 4Р/22
Предмет : Набавка радова – Извођење радова на адаптацији мокрих чворова на објекту чији су корисници особе са инвалидитетом у Крушевцу
Рок за подношење понуда : /
Документација:

Набавка услуга – Организација међународног Дана младих

05.08.2022.
Број ЈН : 17У/22
Предмет : Набавка услуга – Организација међународног Дана младих
Рок за подношење понуда : /
Документација:

Набавка услуге – пакет прописа за запослене у Градској управи града Крушевца

27.06.2022.
Број ЈН : 6У/22
Предмет : Набавка услуге – пакет прописа за запослене у Градској управи града Крушевца
Рок за подношење понуда : /
Документација:

Scroll Skip to content