Kruševac centar

Набавка услуге – Услуга координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на објектима вртића „Голуб Мира“ и „Лабуд“ у Крушевцу

17.05.2022.
Број ЈН : 12У/22
Предмет : Набавка услуге – Услуга координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова на објектима вртића „Голуб Мира“ и „Лабуд“ у Крушевцу
Рок за подношење понуда : /
Документација:

Набавка добара – Опрема за контролу и регулисање саобраћаја (мерне траке, фотоапарати, батеријске лампе)

13.05.2022.
Број ЈН : 18Д/22
Предмет : Набавка добара – Опрема за контролу и регулисање саобраћаја (мерне траке, фотоапарати, батеријске лампе)
Рок за подношење понуда : /
Документација:

Набавка добара – Клима уређаји број

09.05.2022.
Број ЈН : 14Д/22
Предмет : Набавка добара – Клима уређаји број
Рок за подношење понуда : /
Документација:

Набавка добара – Ауто гуме

27.04.2022.
Број ЈН : 2Д/22
Предмет : Набавка добара – Ауто гуме
Рок за подношење понуда : /
Документација:

Набавка услуга – Ревизије

15.04.2022.
Број ЈН : 7У/22
Предмет : Набавка услуга - Ревизије
Рок за подношење понуда : /
Документација:

Набавка добара – Заставе

13.04.2022.
Број ЈН : 3Д/2022
Предмет : Набавка добара - Заставе
Рок за подношење понуда : /
Документација:

Набавка добара – Монтирајуће металне полице

01.04.2022.
Број ЈН : 13Д/22
Предмет : Набавка добара – Монтирајуће металне полице
Рок за подношење понуда : /
Документација:

Набавка услуга – Услуга испитивања громобранске и електричне инсталације

25.03.2022.
Број ЈН : 11У/22
Предмет : Набавка услуга – Услуга испитивања громобранске и електричне инсталације
Рок за подношење понуда : /
Документација:

Набавка добара – Набавка резервних делова број

24.03.2022.
Број ЈН : 1Д/22
Предмет : Набавка добара – Набавка резервних делова број
Рок за подношење понуда : /
Документација:

Набавка добара – Набавка тест касета за апарат „Drager drug test 5000“

22.03.2022.
Број ЈН : 19Д/22
Предмет : Набавка добара – Набавка тест касета за апарат „Drager drug test 5000“
Рок за подношење понуда : /
Документација:

Scroll Skip to content