Kruševac Porta

Помоћници градоначелника

Помоћници градоначелника: покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове које им повери градоначелник.

Помоћници градоначелника су:

Марко Кнежевић

Помоћник за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Марко Кнежевић

Датум и место рођења: 13.11.1984. у Врању

Образовање: Дипломирао на Пољопривредном факултету у Земуну, дипломирани мастер инжењер Заштите биља, дипломирани мастер инжењер Менаџмент вода у пољопривреди

Радно искуство:

- 2012. радио за Републички завод за статистику, као инструктор (попис пољопривреде).

- 2013. радио за Семенарну Ниш, као менаџер продаје репроматеријала у пољопривреди за Западну Србију.

- Од 2013. до 2015. радио за „Еко Млек“ из Каоника, као инжењер заштите биља.

- 2015. радио у Пољопривредној станици Крушевац, као инжењер пољопривреде.

- 2016. радио у Пољопривредној станици Крушевац, као инжењер пољопривреде.

- 2016. радио у Агроунику, као менаџер продаје за територију Централне и Јужне Србије.

- Од 2017. до 2018 радио у интернационалном центру ( Институту ) за иновације у пољопривреди ICBA у Дубаиу (УАЕ).

- 2018. радио у BASF-у као представник продаје за територију Србије.

- Од 2018. – 2020. радио у Васпитно Поправном дому као шеф економије.

Остало:

- Учествовање на семинарима из области заштите биља.

- Члан градске Комисије за подстицање развоја пољопривреде

- Стручно усавршавање у интернационалном институту за развој нових технологија у пољоприверди ICBA у Дубаиу.

- Стечена лиценца пољопривредног саветодавца у Институту за примену науке у пољопривреди (ИПН).

- Страни језик: Енглески.

- Ожењен.

Јелена Тодоровић

Помоћник за друштвене делатности
Јелена Тодоровић

Рођена је 12. децембра 1987. године у Београду. Основну и средњу школу завршила је у Крушевцу. Високо образовање стекла је у Београду. По образовању је дипломирани економиста.

Од 2015. године запослена је у Центру за стручно усавршавање Крушевац. Са позиције стручног сарадника организовала је обуке намењене професионалном развоју запослених у образовању, ради унапређивања квалитета образовања и васпитања. Посебно се истакла у развоју програма промоције и популаризације науке као координатор бројних активности Научног клуба при Центру за стручно усавршавање Крушевац.

Била је одборник Скупштине града Крушевца у последња два мандата, испред Српске напредне странке. Обављала је функцију при радном телу Скупштине града као председник Комисије за утврђивање назива улица и тргова и члан Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

Удата је и мајка једног детета.

Иван Парезановић

Помоћник за екологију, одрживи развој и енергетику
Иван Парезановић

Датум и место рођења: 20.12.1983. Крушевац

Образовање:

Дипломирао на Биолошком факултету у Београду, мастер биолог, смер хидробиологија на тему “Акватичне стенице језера на Јастребцу“.
Радно искуство:

Од 2008 до 2010 радио у ЗЗЈЗ Крушевац на пословима микробиолога као приправник
Од 2010 до 2011 власни трговинске радње „ Бутик цвећа Луна“
Од 2013 до 2020 године радио као професор биологије у школи ( Техничка школа, ОШ“ Нада Поповић“, Ош „Деспот Стефан“,...),и обављао функцију екокоординтора.
Остало:

Учешће на семинарима из области заштите животне средине
Објављени радови и резултати у стручној литератури
Сарадња са Истраживачки центром у Петници и Природњачким музејем, као и са ЕП „ Бела бреза“
Положен стручни испит за здравственог сарадника и испит за лиценцу за рад у школи
Ожењен, отац једне девојчице

Владимир Петровић

Помоћник за омладину и спорт
Владимир Петровић

Датум и место рођења: 07.08.1983. у Крушевцу

Образовање:

- Дипломирао на факултету за физичку културу у Нишу

Радно искуство:

- Од 2013. Ради на пројекту Савеза за школски спорт Србије „Спорт у школе“ Пројекат који је усмерен на децу најмлађег школског узраста са циљем да се што више баве спортом.

- Од 2015. до 2016. године радио у Основној школи „Драгомир Марковић“ као професор физичког васпитања.

- Од 2016. до 2020. године радио у Основној школи „Вук Караџић“.

- Од 2016. године функционер је Мото савеза Србије где је задужен да води судијску организацију за све мото дисциплине.

Остало:

- Један је од оснивача СТК Напад из Крушевца

- Члан је Планинарског спортског клуба Јастребац

- Поседује лиценцу за рад са децом најмлађег школског узраста, као и међународну лиценцу за директора трке издате од међународне мото федерације.

- Учешће на семинарима из области спорта,физичког васпитања и рекреације,дигиталних знања и вештина,мотоспорта.

- Учествовао на пројекту „Ради и путуј“ 2008. године где је радио у Њу Јорку неколико послова

- Страни језик : Енглески

- Бави се пчеларством

Scroll Skip to content