Kruševac centar

Помоћници градоначелника

Помоћници градоначелника: покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове које им повери градоначелник.

Помоћници градоначелника су:

Ана Прванов

Помоћник градоначелника за екологију, енергетику и одрживи развој
Ана Прванов

Рођена је 1978. године у Александровцу. Основну и средњу школу завршила је у Крушевцу. Високо образовање стекла је на Шумарском факултету у Београду, где је стекла звање дипломираног инжењера шумарства. Дипломирала је и на Техничком факултету у Чачку, где је стекла звање професора технике и информатике.

Радно искуство стекла је у јавном предузећу „Србијашуме“, учествовала је на пројектима Шумарског факултета у Београду, као и у приватном сектору у области телекомуникација. Претходно је радила у јавном предузећу „Србијашуме“ и у шумском газдинству „Расина“ у Крушевцу.

Удата је и мајка једног детета.

Невена Плавшић

Помоћник градоначелника за омладину и спорт
Невена Плавшић

Рођена 1983. године у Крагујевцу. Основну и Медицинску школу завршила је у Крушевцу, док је Факултет спорта и физичког васпитања похађала у Нишу. Своје звање усавршавала је у областима здравства и спорта на Академији васпитачко-медицинских струковних студија у Ћуприји, при Црвеном крсту Србије, успешно је завршила обуку за спасиоце, стручна усавршавања из области спорта, едукације, мотивације, комуникације и етике. Своју каријеру обогатила је радом као фитнес тренер, тренер у школи пливања, медицинска сестра и професор физичког и здравственог васпитања и Здравља и спорта. Последње ангажовање имала је у Гимназији у Крушевцу, преносећи своје знање и позитиван став ка здравом животу на младе.

Удата је и мајка двоје деце.

Снежана Алексић

Помоћник градоначелника за друштвене делатности
Снежана Алексић

Рођена је 1982. године у Крушевцу, где је завршила основну школу и Гимназију. Студирала је на Природно-математичком факултету у Приштини, одсек географија. Дипломирала је 2007. године и стекла звање дипломирани географ.

Од 2007. до 2012. године радила је у основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Брусу као наставник географије, а од 2013.  до 2018. године у основној школи „Брана Павловић“ у Коњуху.

Испит за дозволу за рад наставника (лиценцу) положила је 2017. године.

На дужност директора основне школе „Брана Павловић“ у Коњуху ступила је 2018. године.

Удата је, и мајка два сина.

Scroll Skip to content