Kruševac Porta

Информације од јавног значаја

Лице овлашћено за приступ информацијама од јавног значаја

Андрија Грашић, дипл. правник

е-адреса: andrija.grasic@krusevac.rs

Тел: 037/414745

 

Шематски приказ поступка за приступ информацијама

 

Покретање поступка за приступ информацијама од јавног значаја:

 

Scroll Skip to content