Крушевац Слободиште

Инспекцијски надзор

Према одредбама из Закона о инспекцијском надзору на овој страници се налазе све контролне листе за инспекцијски надзор подељене по категоријама.

Попуњену представку (пријаву) можете послати на e-mail адресу:

inspekcija@krusevac.rs

Буџетска инспекција

Грађевинска инспекција

Контролне листе

Комунална инспекција

Водоводне инсталације

Инспекција за заштиту животне средине

Индустријски објекати

Нејонизујуће зрачење

Управљање отпадом

Управљање заштићеним подручјем

Спортска инспекција

Просветна инспекција

Годишњи планови и извештаји

Планови уклањања објеката

Извештаји о раду за 2020.годину

Извештаји о раду за 2021.годину

Извештаји о раду за 2022. годину

Извештаји о раду за 2023. годину

Scroll Skip to content