Kruševac centar

Служба за интерну ревизију

Интерни ревизор обавља послове интерне ревизије свих процеса, процедура, програма и активности свих директних и индиректних корисника средстава буџета Града и друге послове предвиђене законом и посебним Правилником за обављање послова интерне ревизије; обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе и Градоначелника.

Телефон: +381 37 414 -713 е-адреса: radisa.krstic@krusevac.rs

Scroll Skip to content