Крушевац Слободиште

Јавне установе и предузећа

Установе

Републичке установе

Општа болница Крушевац

Косовска 16

Телефон: +381 37 414000 || 421826 || 424043

———————————————————————-

Специјална болница за рехабилитацију “Рибарска бања”

Рибарска бања

Телефон: +381 37 865 270 || 865 120 || 865 262

———————————————————————

Дом за децу “Јефимија”

Веселина Николића 51

Телефон: +381 37 421027

———————————————————————

Геронтолошки центар

Косовска 116

Телефон: +381 37 420390 || 420391

———————————————————————

Дом ученика средњих школа “Пане Ђукић Лимар”

Ћирила и Методија 1

Телефон: + 381 37 411700

———————————————————————

Завод за јавно здравље Крушевац

Војводе Путника 2

Телефон: +381 37 422-951

———————————————————————

 

Локалне установе

 

Центар за социјални рад

Мајке Југовића 46

Телефон: +381 37 416980

Систематизација са бројем запослених

———————————————————————

Дом здравља Крушевац

Ћирила и Методија 32

Телефон: + 381 37 441 885

———————————————————————

Здравствена установа апотека “Крушевац”

Луке Ивановића 34

Телефон: + 381 37 418030

———————————————————————

Народни музеј Крушевац

Стевана Високог 15

Телефон: +381 37 418540

Систематизација са бројем запослених

———————————————————————

Народна библиотека Крушевац

Трг Косовских јунака 1

Телефон: +381 37 429224 || 443168

Систематизација са бројем запослених

———————————————————————

Историјски архив Крушевца

Мајке Југовића 6

Телефон: +381 37 420590 || 420595

Број запослених

———————————————————————

Спортски центар Крушевац

Никола Тесле 14

Телефон: +381 37 492305

———————————————————————

Туристичка организација Крушевац

Мајке Југовића 3

Телефон: +381 37 440332

Систематизација

———————————————————————

Крушевачко позориште

Видовданска 26

Телефон: +381 37 410810 || 410811

Систематизација са бројем запослених

———————————————————————

Културни центар Крушевац

Топличина 2

Телефон: +381 37 419636 || 423025

Систематизација

———————————————————————

Установа за предшколско васпитање, образовање и исхрану деце “Ната Вељковић”

Босанска 21

Телефон: +381 37 428011

Систематизациај са бројем запослених

———————————————————————

Центар за стручно усавршавање

Балканска 63/5. спрат

Телефон: + 381 37 445735 || 445736

Факс: +381 37 3501120

Систематизација са бројем запослених

———————————————————————

Центар за особе са инвалидитетом

Петра Кочића бб

Телефон/факс: + 381 37 350 11 33

Систематизација са бројем запослених

———————————————————————

Бизнис инкубатор

Јасички пут 9

Телефон/факс:  +381 37 315 03 33 || 381 64 835 52 03

Систематизација са бројем запослених

———————————————————————

Ветеринарска станица Крушевац

Мићуна Павловића 23

Телефон/факс:  +381 37 42 71 23 || 381 37 44 21 85 || 381 37 44 18 64

Систематизација за бројем запослених

 

Јавна предузећа

 

Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање

Косанчићева 5

Телефон: +381 37 421979

———————————————————————

Јавно комунално предузеће “Крушевац”

Јасички пут бб

Телефон: +381 37 423026

———————————————————————

Јавно комунално предузеће “Водовод”

Душанова 46

Телефон: +381 37 422057

———————————————————————

Јавно комунално предузеће “Градска топлана”

Јасички пут бб

Телефон: +381 37 426109 || +381 37 426482

———————————————————————

Јавно предузеће “Пословни центар”

Трг Косовских јунака 6, 2. спрат

Телефон: +381 37 438900

———————————————————————

Јавно предузеће “АЕРОДРОМ РОСУЉЕ”

Трг Косовских јунака 6

Телефон: +381 37 444713

Scroll Skip to content