Kruševac Porta

Скупштина града

Предраг Вукићевић

Председник Скупштине
Предраг Вукићевић

Предраг Вукићевић рођен је 21. септембра 1972. године у Крушевцу. По образовању је дипломирани економиста. Од 1998. године ради као приватни предузетник.

Од 2014. године обављао је функцију председника Регионалне привредне коморе Крушевац. Као директор Регионалне привредне коморе Крушевац своје професионално ангажовање је усмеравао на развој квалитета и ефикасности коморског система. Добитник је многобројних признања међу којима је и повеља „Капетан Миша Анастасијевић“ за допринос у развоју коморског система Србије.

Био је одборник Скупштине града Крушевца у последња два мандата, а председник ОГ Александар Вучић - Србија побеђује од 2018. године.

Потпредседник је Градског одбора Српске напредне странке и њен члан од оснивања.

У слободно време рекреативно се бави риболовом, кошарком и фудбалом. Члан је Менсе.

Ожењен је, отац двоје деце.

е-пошта: predrag.vukicevic@krusevac.rs

Синиша Максимовић

Заменик председника Скупштине
Синиша Максимовић

Синиша Максимовић рођен је 1959. године у Влајковцима, Општина Брус. Завршио је Вишу туристичку школу - економиста за туризам. Радио је у Пошти Крушевац.

Био је истакнути омладински руководилац и командант више савезних Омладинских радних акција.

Био је руководилац хотела "Јуниор" у Брзећу од 1996. – 2001. године, а од 2008. до 2012. године обављао је дужност заменика председника Скупштине града Крушевца. Након тога обављао је функцију заменика градоначелника Крушевца (2012-2014) и био је народни посланик у периоду од 2014-2016. године.

Члан је Социјалистичке партије Србије од њеног оснивања и председник је Градског одобра СПС Крушевац.

Ожењен је,  отац два сина.

е-пошта: sinisa.maksimovic@krusevac.rs

Маја Цуцкић

Секретар Скупштине
Маја Цуцкић

Маја Цуцкић је рођена 1. маја 1977. године у Београду. Дипломирала је на Правном факултету и има положен правосудни испит.

Своју професионалну каријеру започела је као приправник у Основном суду, затим као адвокатски приправник , а затим и стручни сарадник у адвокатској канцеларији.

У Републичком Фонду за здравствено осигурање - Филијала Крушевац радила је на месту шефа Одсека за остваривање права, као и Заштитника права осигураника.

Од јуна 2016. године успешно је обављала функцију Секретара скупштине града Крушевца, а у августу 2020. године поново је постављена за се Секретара скупштине града Крушевца у новом мандату.
У више мандата била је члан Радног тела Републичке изборне комисије.
Похађала је низ обука из области унапређења родне равноправности и поседује одговарајуће сертификате.

Говори енглески језик.

Удата је и мајка двоје деце.

е-пошта: maja.cuckic@krusevac.rs

Ивана Антић

Заменик секретара Скупштине
Ивана Антић

Ивана Антић рођена је 19.05.1982. године у Крушевцу, где је завршила основну и средњу школу. Правни факултет и звање дипломираног правника стекла је на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу.

Професионалну каријеру започела је у приватном сектору у предузећу „Јукомерц“ д.о.о., а након тога, у периоду 2013.-2014. године, радила је као професор правне групе предмета у Економско-трговинској школи, коју је и сама својевремено похађала.

Почетком 2015. године, почиње да ради у ПИО фонду Филијала Крушевац, на месту вишег стручног сарадника за послове матичне евиденције, где се задржава годину дана, а након тога одлази у РФЗО, где проводи највећи део своје пословне каријере радећи на пословима Надзорника осигурања у Одељењу за уговарање и контролу уговорених обавеза као и у Одсеку за правне и опште послове као дипломирани правник.

У тренутку ступања на функцију, остварила је више од 6 година радног искуства у струци.

Стручни испит за рад у органима државне управе положила је јуна 2017. године у Министарству државне управе.

Завршила је Основну музичку школу - одсек хармоника, била члан хора и оркестра и бавила се музиком, која јој је и сада велика љубав.

Удата је и мајка једне девојчице.

е-пошта: ivana.antic@krusevac.rs

Одборници Скупштине града

ОДБОРНИЧКА ГРУПА "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

1. Наташа Јанићијевић, дипл. правник из Сушице janicijevic.natasa@krusevac.rs
2. Дејан Петровић, машинбравар из Вучака, 4/21 petrovic.dejan@krusevac.rs
3. Љупкa Баћић, вишa гинеколошко - акушерскa сестрa из Крушевца, bacic.ljupka@krusevac.rs
4. Предраг Вукићевић, дипл. економистa из Крушевца, predrag.vukicevic@krusevac.rs
5. Катаринa Пљакић, струковни васпитач из Крушевца, pljakic.katarina@krusevac.rs
6. Милош Димић, дипл. правник из Беле Воде dimic.milos@krusevac.rs
7. Милицa Милосављевић, дипл. инж. зашт. жив. средине из Мачковца, milosavljevic.milica@krusevac.rs
8. Александар Вуксановић, мастер економиста из Крушевца, vuksanovic.aleksandar@krusevac.rs
9. Анa Прванов, дипл.инж.шумарства и проф.тех.и информат.из Крушевца, prvanov.ana@krusevac.rs
10. Николa Попадић, доктор медицине из Глободера, заменик председника ОГ popadic.nikola@krusevac.rs
11. Снежанa Миладиновић, дипл. економистa из Крушевца, miladinovic.snezana@krusevac.rs
12. Мирослав Петровић, техничар за финалну обраду дрвета из Крушевца, petrovic.miroslav@krusevac.rs
13. Јасминa Трајковић, дипл. физикохемичар из Крушевца, trajkovic.jasmina@krusevac.rs
14. Милан Сојевић, доктор медицине из Крушевца, sojevic.milan@krusevac.rs
15. Маркo Јовановић, мастер учитељ из Јасике, jovanovic.marko@krusevac.rs
16. Тамарa Савић, струковни васпитач из Крушевца, savic.tamara@krusevac.rs
17. Анкa Лисинац Митровић, професор разредне наставе из Крушевца, lisinac.mitrovic.anka@krusevac.rs
18. Радољуб Ђукић, пољопривредник из Здравиња, djukic.radoljub@krusevac.rs
19. Владимир Панић, проф.математике и рачунарства из В.Шиљеговца, panic.vladimir@krusevac.rs
20. Раде Накић, вариоц из Крушевца, nakic.rade@krusevac.rs
21. Ивана Лазић, дипл. економиста из Великих Купаца, председник ОГ lazic.ivana@krusevac.rs
22. Ана Миљковић, дипл. економиста из Текија, од бр. 17/20 miljkovic.ana@krusevac.rs
23. Тања Панић, мастер филолог за српски језик и књижевност из Крушевца, tanja.panic@krusevac.rs
24. Филип Петронијевић, професор физичке културе из Крушевца, petronijevic.filip@krusevac.rs
25. Горан Јанковић, дипл. инжењер воћарства и виноградарства из Коњуха, jankovic.goran@krusevac.rs
26. Саша Весић, машински техничар из Жабара, vesic.sasa@krusevac.rs
27. Александaр Милићевић, професор физичке културе из Буци, milicevic.aleksandar@krusevac.rs
28. Јован Павловић, студент из Крушевца, pavlovic.jovan@krusevac.rs
29. Ана Крсмановић, дипл. инжењер заштите животне средине из Кошева, krsmanovic.ana@krusevac.rs
30. Братислав Антић, аутоелектричар из Шанца, antic.bratislav@krusevac.rs
31. Сузана Илић, професор разредне наставе из Мешева, suzana.ilic@krusevac.rs
32. Ненад Јеремић, виши физиотерапеут из Крушевца, jeremic.nenad@krusevac.rs
33. Наташа Максимовић, мастер клинички психолог из Крушевца, maksimovic.natasa@krusevac.rs
34. Радован Стевановић, електротехничар из Макрешана, stevanovic.radovan@krusevac.rs
35. Милан Пантић, приватни предузетник из Себечевца, pantic.milan@krusevac.rs
36. Јована Петровић, медицинска сестра из Гаглова, petrovic.jovana@krusevac.rs
37. Марко Ракић, електроинсталатер из Доњег Степоша, rakic.marko@krusevac.rs
38. Лела Радисављевић, дипл. инж. шумар. за обраду дрвета из Крушевца,  radisavljevic.lela@krusevac.rs
39. Бранимир Стојадиновић, дипл. инж. орг. наука и инф.сист.и тех. из Дворана, stojadinovic.branimir@krusevac.rs
40. Марина Стојиљковић, мастер економиста из Срња, stojiljkovic.marina@krusevac.rs
41. Горан Добрић, дипл. правник из Крушевца, dobric.goran@krusevac.rs
42. Невена Грујић, дефектолог специјални педагог из Брајковца, grujic.nevena@krusevac.rs
43. Драгослав Милановић, пољопривредни техничар из Падежа, milanovic.dragoslav@krusevac.rs
44. Слађан Јевтић, мастер учитељ из Шогоља, jevtic.sladjan@krusevac.rs
45. Тамара Асковић, васпитач из Крушевца, askovic.tamara@krusevac.rs
46. Јелена Младеновић, доктор медицине из Росице, mladenovic.jelena@krusevac.rs
47. Марина Јовановић, дипл. економиста из Крушевца, jovanovic.marina@krusevac.rs
48. Марина Радовић, доктор медицине из Крушевца, radovic.marina@krusevac.rs

ОДБОРНИЧКА ГРУПА   "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА ДЕЦУ КРУШЕВЦА"

49. Марија Стојковић, пољопривредни технолог из Крушевца,    stojkovic.marija@krusevac.rs
50. Милица Аздејковић, струковна медицинска сестра из Крушевца, azdejkovic.milica@krusevac.rs
51. Љубомир Карић, магистар наука о менаџменту из Крушевца, председник ОГ karic.ljubomir@krusevac.rs
52. Божидар Лапчевић, дипл. инжењер агрономије из Крушевца, lapcevic.bozidar@krusevac.rs
53. Саша Судимац, дипл. економиста из Крушевца, заменик председника ОГ  sudimac.sasa@krusevac.rs
54. Горан Дељанин, дипл. инг пољопривреде из Крушевца, deljanin.goran@krusevac.rs
55. Милан Милошевић, проф. историје из Рибара, milosevic.milan@krusevac.rs

ОДБОРНИЧКА ГРУПА ''КОАЛИЦИЈА ИВИЦА ДАЧИЋ СПС, ЈС-ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА''

56. Милутин Тасић, мастер менаџер из Крушевца, председник ОГ tasic.milutin@krusevac.rs
57. Драган Лазић, проф.физ.културе из Крушевца, зам. председника ОГ lazic.dragan@krusevac.rs
58. Данијела Милосављевић, доктор медицине из Крушевца, milosavljevic.danijela@krusevac.rs
59. Синиша Максимовић, економиста из Крушевца sinisa.maksimovic@krusevac.rs
60. Владан Весић, предузетник из Великог Шиљеговца, vesic.vladan@krusevac.rs
61. Јасмина Николић, хем.-тех. техничар из Макрешана, nikolic.jasmina@krusevac.rs
62. Милен Василијевић, пензионер из Модрице, vasilijevic.milen@krusevac.rs

ОДБОРНИЦИ КОЈИ НЕ ПРИПАДАЈУ ОДБОРНИЧКИМ ГРУПАМА

63. Снежана Усевић, пензионер из Крушевца, usevic.snezana@krusevac.rs
64. Милован Ђуришић, приватни предзетник из Крушевца, djurisic.milovan@krusevac.rs

ОДБОРНИЧКА ГРУПА ''НАДА'' ЗА КРУШЕВАЦ

65. Зоран Радојевић, прив. предузетник из Мале Врбнице, radojevic.zoran@krusevac.rs
66. Александар Аџић, рибочувар из Крушевца, adzic.aleksandar@krusevac.rs
67. Саша Анђелковић, др ветеринарске медицине из Крушевца, andjelkovic.sasa@krusevac.rs
68. Томислав Станковић, дипл инжењер заштите на раду из Паруновца, stankovic.tomislav@krusevac.rs
69. Марија Јанићијевић, медицинска сестра из Крушевца, janicijevic.marija@krusevac.rs
70. Срђан Лазић, електротехничар из Мудраковца. lazic.srdjan@krusevac.rs

УКУПНО:

Одборничка група "Александар Вучић - За нашу децу" - 48 одборника
Одборничка група "Александар Вучић - За децу Крушевца" - 6 одборника
Одборничка група ''Коалиција Ивица Дачић СПС, ЈС-Драган Марковић Палма''  - 7 одборника
Одборинци који не припадају одборничким групама 9

Радна тела Скупштине града Крушевца

  1. Стална радна тела Скупштине града
  2. Комисије и савети које је образовала Скупштина града Крушевца
Scroll Skip to content