Kruševac centar

Градско веће

Градско веће чине градоначелник, заменик градоначелника, као и чланови градског већа, које бира Скупштина града, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

ГРАДСКО ВЕЋЕ:

 1. предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града;
 3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 4. врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина града;
 5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;
 6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;
 7. поставља и разрешава начелника Градске управе и заменика начелника
 8. доноси Пословник о свом раду на предлог градоначелника
 9. утврђује критеријуме и мерила за одређивање висине зарада и осталих примања запослених и постављених лица у Градској управи и другим службама и остваривање других права и обавеза уколико нису егулисана законом и колективним уговором;
 10. уређује услове и начин коришћења превозних средстава и одлучује о њиховом отуђењу;
 11. даје сагласност на цене комуналних услуга;
 12. даје сагласност на акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места јавних предузећа;
 13. даје сагласност на инвестиционе одлуке и друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса за које није одређено на сагласност даје Скупштина;
 14. даје сагласност на финансијске планове Месних заједница;
 15. разматра извештаје о раду јавних предузећа чији је оснивач Град;
 16. обавља и друге послове утврђене Статутом и одлукама Скупштине.

Чланови Градског већа

Драган Анђелковић

предузетник, власник и директор компаније „Вива 92“ из Крушевца
Драган Анђелковић

Рођен 1970. године у Крушевцу.
Драган Н. Анђелковић је успешни приватни предузетник са 32 године искуства. Породичан човек, отац троје деце, истиче се као личност са свим карактеристикама квалитетног предузетника, пре свега стручношћу, одговорношћу и упорношћу. Захваљујући овим особинама, компанија "Вива 92" бележи константан тренд озбиљног раста и развоја.

Овај угледни привредник града Крушевца један је од оснивача Клуба привредника Крушевац, а истовремено обавља функцију председника истог. Као друштвено одговорна особа, Драган Анђелковић је добитник бројних престижних признања за своје учешће у хуманитарним, културним и спортским манифестацијама како у граду Крушевцу, тако и шире.

е-адреса: andjelkovic.dragan@krusevac.rs

Милош Ашанин

дипломирани економиста, мајстор каратеа, карате тренер и лиценцирани судија
Милош Ашанин

Милош Ашанин рођен је 1979.године у Крушевцу. Бавио се приватним предузетништвом од 1998. до 2016. године. Његови први пословни кораци били су везани за продају Мерцедесових ауто делова, да би се касније као инвеститор бавио грађевином. Поседује лиценцу НБС заступника у осигурању. Био је директор Филијале друштва за заступање у осигурању „ХС Инсо“ из Словачке, као и директор „Глобос осигурања“ у Крушевцу. Од 2009. до 2014. године био је члан скупштине ФК Партизан. Члан је ИО Српске странке Заветници и координатор за Расински управни округ. Ожењен и отац троје деце.

е-адреса: asanin.milos@krusevac.rs

Никола Величковић

дипломирани економиста
Никола Величковић

Никола Величковић је рођен 1986. године у Мачковцу где и данас живи. Завршио је крушевачку Гимназију, а након тога дипломирао на Економском факултету у Крагујевцу, смер за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи.
2012. године је завршио Школу резервних официра, класа Март.
Од 2013. је један период провео као предузетник у угоститељству, а од 2021. је предузетник у области дигиталног маркетинга. Оснивач пикадо клуба „У Пролазу“ и редовни добровољни давалац крви.
Ожењен је, отац једне ћерке.

е-адреса: velickovic.nikola@krusevac.rs

Братислав Илчић

економиста
Братислав Илчић

Братислав Илчић рођен је 8. новембра 1957. године у Крушевцу, где је завршио основну и средњу школу. Након тога дипломирао је на Вишој економско-комерцијалној школи у Краљеву, где је стекао звање економисте. Радио је 13 година у „Агро-експорту“ Београд, представништво у Крушевцу, као самостални референт. Био је члан Градског већа у више мандата. Бави се угоститељством.

е-адреса: ilcic.bratislav@krusevac.rs

Перица Јанковић

привредник
Перица Јанковић

Перица Јанковић је рођен 1973. године у Крушевцу. Живи и ради у Каонику. Оснивач, власник и директор компаније „Млекара Еко-Млек доо“ Каоник, са тридесетогодишњим радним искуством. Компанија има преко 150 запослених, а бави се делатностима из сектора пољопривреде, прерадом млека и производњом сирева, ратарством, узгојем свиња, а поседује угоститељске и малопродајне објекте. Спада у највеће произвођаче сирева у Србији и један је од већих извозника у Расинском округу. Добитник је више признања за остварене пословне резултате, између којих се издваја награда Привредне коморе Србије за „Пословни успех у 2022.години“. Ожењен, отац троје деце.

е-адреса: jankovic.perica@krusevac.rs

Љиљана Максић

економски техничар, дугогодишња спортисткиња
Љиљана Максић

Љиљана Кнежевић рођена је 1969. године у Латковцу код Александровца. Активно се бавила рукометом више од 28 година и то у рукометним клубовима: „Напредак“ Крушевац, „Раднички“ Београд, „ДИН“ Ниш, „Будућност“ Подгорица и „Јагодина“ из Јагодине. За репрезентацију Југославије, СЦГ и Србије играла је више од 240 пута. Са скором од 4500 датих голова проглашена је најбољим рукометним стрелцем у свету свих времена. Краће време била је тренер млађих категорија рукометашица. У клубовима у којима је играла, пет пута је освајала Куп купова Европе, три пута сребро - Лиге шампиона, а са репрезентацијом је освојила злато на Медитеранским играма у Атини и бронзану медаљу на Светском првенству у Италији. Такође је освајала: Куп градова европе, Куп Србије и Црне Горе (у дресу Напретка), пет Купова у домаћем такмичењу (у Југославији, Србији и Црној Гори и Србији) и три Првенства државе у домаћем првенству. Носилац је и Националног признања.

Обављала је функцију члана Градског већа у два мандата.

Удата и мајка две девојчице.

е-адреса: maksic.ljiljana@krusevac.rs

Мирољуб Аранђеловић Расински

композитор
Мирољуб Аранђеловић Расински

Мирољуб Аранђеловић Расински, композитор, рођен је 1957. године у Крушевцу, где је завршио основну школу „Драгомир Марковић“ и основну музичку школу „Стеван Христић“. У Београду је завршио средњу музичку школу „Јосип Славенски“ и Факултет музичке уметности. Његов опус обухвата музику више различитих жанрова: вокалну, камерну, примењену, хорску, солистичку, оперску, оркестарску, родољубиву и електроакустичку музику. Међу најзначанијим делима су опере Седра, Лазарево обретеније, Деспот Стефан, кантата Крст светога цара Константина, дечја мини опера Лађа Јелена...Компоновао је музику за више од 300 позоришних представа и 60 радио драма, мјузикле за децу, музику за драме, ТВ серије и играно-документарне филмове. Добитник је бројних награда међу којима се истичу Награда града Београда за оперу Седра, Вукова награда, Стеријина награда, Прва награда Мокрањчеве задужбине, Златни беочуг Београда, Златна значка КПЗ Београда и многе друге.
Редовни је члан Удружења композитора Србије и Удружења музичких педагога Србије.

е-адреса: arandjelovic.miroljub@krusevac.rs

Зорица Станковић

дипл.грађевински инжењер
Зорица Станковић

Зорица Станковић рођена је 1967. године у Крушевцу. Дипломирала је на
Грађевинском факултету у Београду са оценом 10 на Одсеку за изградњу путева, железница и аеродрома.

У свом 29-годишњем радном искуству прошла је комплетну оперативу у нискоградњи - од шефа градилишта, до директора предузећа.

Радила је у ГП "Јастребац" Крушевац, "Крушевацпут" АД Крушевац, "Путеви Ужице" АД из Ужица.

Најзначајни пројекти изградња Аутопута Е-75, деоница Нови Сад - Хоргош, у дужини од 90км где је радила као одговорни извођач радова и изградња Аутопута Е-75, деоница Левосоје - Граница Бивше Југословенске Републике Македоније, у дужини од 22км, где је радила као менаџер пројекта.

Директор Крушевацпута ад Крушевац од 2014. до 2018. год.

Од 2019. год је одговорни извођач радова на Моравском коридору испред Bechtel Enka JV, у дужини од 120 км.

Мајка једне ћерке и бака једне унуке.

е-адреса: stankovic.zorica@krusevac.rs

Драган Радосављевић

пензионер
Драган Радосављевић

Драган Радосављевић је рођен 1942. године у Великом Шиљеговцу. Гимназију је завршио у Крушевцу и Вишу школу за туризам у Дубровнику. Радио је у туризму 9 година, а једно време био је и управник излетишта Јастребац. Највећи део радног века провео је у Инвестбанци Крушевац на пословима девизне ликвидатуре. Био је члан органа управљања Инвестбанке и председник синдиката. Задњих 6 година у Инвестбанци провео је као шеф Службе за рад са становништвом. Члан је ПУПС-а. Обављао је функцију члана Градског већа у претходном мандату.

е-адреса: radosavljevic.dragan@krusevac.rs

Scroll Skip to content