Kruševac Porta

Градско правобранилаштво

Послове правне заштите имовинских права и интереса Града обавља Градско  правобранилаштво.

Делокруг, организација и рад Градског  правобранилаштва уређује се посебном одлуком.

Градскo правобранилаштво

 

Градски правобранилац Јасмина Бабић, дипл. правник

+381 37 427295, +381 37 430332

е-адреса: javni.pravobranilac@krusevac.rs,

е-адреса: jasmina.babic@krusevac.rs

5. спрат Основног суда Крушевац

 

Заменик правобраниоца Јелена Цветановић, дипл. правник

е-адреса: jelena.cvetanovic@krusevac.rs

 

Надлежности и рад Градског правобранилаштва града Крушевца регулисани су Законом о правобранилаштву (“Сл. гласник РС“ бр. 55/14) , Статутом града Крушевца (“Службени лист града Крушевца “ бр.15/18) и  Одлуком о Градском правобранилаштву града Крушевца (“Службени лист града Крушевца “ бр.6/14, 1/15-исправка и 8/16).

Scroll Skip to content