Крушевац Слободиште

Градско правобранилаштво

Послове правне заштите имовинских права и интереса Града обавља Градско  правобранилаштво.

Делокруг, организација и рад Градског  правобранилаштва уређује се посебном одлуком.

Градскo правобранилаштво

 

Градски правобранилац Весна Ђурковић

+381 37 427295, +381 37 430332

е-адреса: javni.pravobranilac@krusevac.rs,

е-адреса: vesna.djurkovic@krusevac.rs

5. спрат Основног суда Крушевац

 

Заменик градског правобраниоца Наташа Луковић

+381 37 427295, +381 37 430332

е-адреса: natasa.lukovic@krusevac.rs

5. спрат Основног суда Крушевац

 

Заменик градског правобраниоца Јелена Цветановић

+381 37 427295, +381 37 430332

е-адреса: jelena.cvetanovic@krusevac.rs

5. спрат Основног суда Крушевац

 

Надлежности и рад Градског правобранилаштва града Крушевца регулисани су Законом о правобранилаштву (”Сл. гласник РС” бр. 55/14) , Статутом града Крушевца (”Службени лист града Крушевца ” бр.15/18) и  Одлуком о Градском правобранилаштву града Крушевца (”Службени лист града Крушевца ” бр.6/14, 1/15-исправка и 8/16).

Scroll Skip to content