Крушевац Слободиште

Архива

Јавно обавештење за подношење годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта са територије града Крушевца за 2024. годину

24. марта 2023.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Јавни увид Нацрта Измене и допуне плана генералне регулације „ЦЕНТАР“ у делу подцелине 2.4.2. (оивичено улицама: Хајдук Вељкова, Николе Тесле, Ђакона Авакума и Достојевског)

24. марта 2023.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Јавни увид Нацрта Измене и допуне Измене Плана детаљне регулације “Трг костурница” у крушевцу (измене целине б, подцелина б1)

24. марта 2023.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ЈАВНИ УВИД Нацрта Плана детаљне регулације „Техноградња–грађевинска оператива“ у Глободеру, град Крушевац и Извештај о стратешко процени утицаја Плана детаљне регулације „Техноградња – грађевинска оператива” у Глободеру, на животну средину

24. марта 2023.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ЈАВНИ УВИД Нацрта Измене и допуне плана детаљне регулације „ЦЕНТАР 4“ у Крушевцу, у делу к.п. бр. 691/2 КО Крушевац

24. марта 2023.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу новог комплекса Казнено поправног завода – окружног затвора у Крушевцу

24. марта 2023.

Документа: Јавни позив Јавна презентација


Решење о ценама зоохигијене

23. марта 2023.

Документа: Решење


Решење за цене јавног осветљења

23. марта 2023.

Документа: Решење


Решење о додели и висини стипендија ученицима и студентима града Крушевца за школску 2022/2023. годину

23. марта 2023.

Документа: Решење


Листа вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката из области јавног интереса за реализацију локалног плана акције за децу града крушевца у 2023. године

15. марта 2023.

Документа: Листа вредновања


Scroll Skip to content