Kruševac Porta

Архива

Јавни увид Нацрт Плана детаљне регулације „МАРКО ОРЛОВИЋ“ у Крушевцу

30. децембра 2020.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Крушевца

28. децембра 2020.

Градска управа града Крушевца оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи


Решење о неуспеху интерног конкурса

24. децембра 2020.

Решење о неуспеху интерног конкурса


Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта – затворено складиште за металне полупроизводе на к.п.бр.4694 КО Глободер

14. децембра 2020.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Јавни позив за расправу о Нацрту Програма развоја града Крушевца за 2021. годину и о Нацрту Програма уређивања грађевинског земљишта

7. децембра 2020.

Документа: Јавни позив Нацрт програма уређивања грађевинског земљишта града Крушевца за 2021. годину Нацрт програма


Расписује се наградни ликовни конкурс за предшколце Предшколске установе „Ната Вељковић“ Крушевац на тему „Мој путић за вртић- Безбедно дете у саобраћају“

2. децембра 2020.

Документа: Оглас


Избор директора ЈКП ”Крушевац” Крушевац

1. децембра 2020.

Документа: Списак кандидата Записних са 2. седнице (08.12.2020.) Ранг листа (08.12.2020.)


Јавни увид у Нацрт измене и допуне Плана детаљне регулације „ЦЕНТАР 2“ у Крушевцу, у делу кат.парц. бр.810 и 2312/2, обе КО Крушевац

27. новембра 2020.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


јавни увид Нацрта измене и допуне Плана детаљне регулације „ТРГ КОСТУРНИЦА“ у Крушевцу, у делу урб.потцелине В2

27. новембра 2020.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи.

26. новембра 2020.

Градска управа града Крушевца објављује интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи.


Scroll