Kruševac centar

Архива

Јавни увид у Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације „ИСТОК 1“, у делу урбанистичке целине 3.3.

16. јула 2021.

Документација: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Јавну презентацију Урбанистичког пројекта Комплекса PLANET BIKE CO. у Крушевцу катастарске парцеле бр. 3320/6 и 3467(део) обе КО Бивоље

7. јула 2021.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа “Пословни центар” Крушевац

1. јула 2021.

Документ: Оглас


Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа “Водовод Крушевац” Крушевац

1. јула 2021.

Документ: Оглас


Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије “Градска топлана” Крушевац

1. јула 2021.

Документ: Оглас


Јавни увид у Нацрт Измене и допуне Плана детаљне регулације „Стари аеродром фаза 3“ у Крушевцу, за целину А2

28. јуна 2021.

Документ: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Рани Јавни увид Плана детаљне регулације „Саобраћајница С2“ у Крушевцу

21. јуна 2021.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Јавна презентација Урбанистичког плана за изградњу затвореног складишта за смештај металне галантерије, спратности П, на катастарској парцели бр. 1208/1 КО Лазарица у Крушевцу

19. маја 2021.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Лицитација за покретне тезге

14. маја 2021.

Документа: Оглас Графички прилог Пријава за лицитацију


Рани јавни увид Плана детаљне регулације „Индустријска ЗОНА Г“ у Крушевцу

12. маја 2021.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Scroll