Крушевац Слободиште

Архива

Петница – додела једнократних накнада ученицима средњих школа

17. априла 2024.

Документа: Решење


Медијски садржај за 2024. годину

17. априла 2024.

Документа: Образац 6 – НИП Победа Образац 6 – Агенција ЛОТИС Образац 6 – ADD


Рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације парк Багдала у Крушевцу (у делу урбанистичких потцелина А1 (део) и А2)

17. априла 2024.

Документа: Јавни позив План детаљне регулације


Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката – Заштита лица са инвалидитетом и борачко-инвалидска заштита за 2024. годину

15. априла 2024.

Документа: Листа вредновања


Јавни конкурс за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса за град Крушевац у области здравствене заштите у 2024. години

10. априла 2024.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Промена огласа – Нацрт измене и допуне просторног плана подручја посебне намене и инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Ниш

10. априла 2024.

Документа: Обавештење


Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу објекта за производњу електричне енергије сoларна електрана „Мешево 1“ – и прикључка на дсее, на кат. парцелама број 152, 153 и деловима кат. пар. бр. 154, 157 и 2295 к.о. Мешево

5. априла 2024.

Документа: Јавни позив


Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу станице за снабдевање горивом „Крушевац 4“ на делу кат. парцеле бр.26/10 к.о. Паруновац

5. априла 2024.

Документа: Јавни позив


Рани јавни увид Измене и допуне плана детаљне регулације Цара Лазара-Балшићева у делу урбанистичких потцелина 2.9.5 и 2.9.4 (део)

5. априла 2024.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Решењe о додели једнократних накнада ученицима средњих школа ради стручног усавршавања-Петница

3. априла 2024.

Документа: Решење


Scroll Skip to content