Крушевац Слободиште

Архива

Решење о финансирању и суфинансирању програма/пројеката из буџета града усмерених ка реализацији локалног плана акције за децу града Крушевца у 2023. години

12. априла 2023.

Документ: Решење


Цена воде и канализације за категорије корисника привреда-правна лица, грађанство, цркве, манастири

12. априла 2023.

Документа: Одлука Одлука (Рибаре, Велики Шиљеговац)


Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката у области здравствене заштите

10. априла 2023.

Документа: Листа вредновања


Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта привредног комплекса за изградњу објекта у функцији производње и складишта текстилних производа, спратности П+1, на кат. парцелама бр. 3477, 3320/29, 3320/30 и 3425/9 К.О. Бивоље и кат. парцела бр. 1/5, 9/2 и 3147/9 К.О. Паруновац

7. априла 2023.

Документа: Јавни позив


Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу објекта за складиште делова од метала и објекта за производњу металних делова механичком обрадом, оба спратности п, на кат. парцели бр. 6121 К.О. Крушевац у Крушевцу

7. априла 2023.

Документа: Јавни позив


Извештај о реализацији програма и пројеката од јавног интереса у области неговања културног наслеђа, традиција ослободилачких ратова и стандарда ветерана за град Крушевац

5. априла 2023.

Документа: Извештај


Решење о додели једнократних накнада ученицима средњих школа ради стручног усавршавања

5. априла 2023.

Документа: Решење


Извештај о раду Интерресорне комисије

5. априла 2023.

Документа Извештај


Рани јавни увид измене и допуне Плана детаљне регулације „Центар 3“ у Крушевцу

31. марта 2023.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Листа вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката из области неговања културног наслеђа, традиција ослободилачких ратова и стандарда ветерана

30. марта 2023.

Документа: Листа вредновања


Scroll Skip to content