Крушевац Слободиште

Архива

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу хотела „Ђулица“- Специјална болница за рехабилитацију „Рибарска Бања“ у Рибарској Бањи

24. новембра 2023.

Документа: Јавни позив


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу производно – складишног објекта са анексом (производња јаких алкохолних пића) спратности П/П+1 на кат. парцелама 1212/2 и 1226/1 К.О. Лазарица у Крушевцу

24. новембра 2023.

Документа: Јавни позив


Рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације „Колонија“ у Крушевцу, за урбанистички блок а 1 и подблокове а 2-1 и а 2-2

15. новембра 2023.

Документа: Оглас Елаборат


Позив на виртуелни Сајам студентске стручне праксе у јавној управи 2023/2024

13. новембра 2023.

Позивамо све студенте пет државних универзитета на трећи по реду виртуелни Сајам студентске стручне праксе


Конкурс за избор корисника средстава за субвенционисање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава, осим субвенционисања квалитетних приплодних грла млечних раса говеда и набавке опреме за пчеларство

9. новембра 2023.

Документа: Конкурс Пријава и изјаве


Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину

8. новембра 2023.

Документа: Јавни позив Нацрт одлуке


Коначна листа за подршку корисницима за самозапошљавање доделом гранта

3. новембра 2023.

Документа: Коначна листа Одлука


Прелиминарна листа за избор корисника пројекта за доделу подршке кроз доделу субвенција за самозапошљавање кроз набавку машина и опреме за отпочињање сопственог посла и менторску подршку

25. октобра 2023.

Документа: Листа


Рани јавни увид измене и допуне Плана генералне регулације „Центар“ у Крушевцу (у делу урбанистичких целина 2.6 и 2.7)

20. октобра 2023.

Документа: Оглас Комплетна документација


Јавни увид Нацрта Плана детаљне регулације „Индустријска ЗОНА Л“ у Крушевцу

20. октобра 2023.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Scroll Skip to content