Крушевац Слободиште

Архива

Јавна презентација Урбанистичког плана за изградњу затвореног складишта за смештај металне галантерије, спратности П, на катастарској парцели бр. 1208/1 КО Лазарица у Крушевцу

19. маја 2021.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Лицитација за покретне тезге

14. маја 2021.

Документа: Оглас Графички прилог Пријава за лицитацију


Рани јавни увид Плана детаљне регулације „Индустријска ЗОНА Г“ у Крушевцу

12. маја 2021.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Рани јавни увид Плана детаљне регулације „Реке Расине и ушћа притоке – ДЕОНИЦА 1“ (од железничког моста до моста у Видовданској улици)

12. маја 2021.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Јавна презентација Урбанистичког плана за изградњу складишног комплекса на к.п. бр. 1/1, 1/4 и 3147/1 КО Паруновац и к.п. бр. 3425/1 и 3320/26 КО Бивоље

5. маја 2021.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Јавни увид нацрта Плана детаљне регулације „Регионални центар за управљање отпадом СРЊЕ“

30. априла 2021.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту измена и допуна програма уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину

28. априла 2021.

Документа: Јавни позив Текст


Листа вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката

27. априла 2021.

Документа: Листа


Јавни увид нацрт измене и допуне Плана генералне регулације „ИСТОК 5“ у Крушевцу, у делу урбанистичке целине 8.5 и 8.4

23. априла 2021.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Јавни увид нацрта измене и допуне ГУП-а Крушевац 2025, у делу просторне зоне 8

23. априла 2021.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Scroll