Kruševac centar

Архива

Извештај о спроведеној Јавној расправи о нацрту Одлуке о буџету града Крушевца за 2022. годину

27. децембра 2021.

Документа: Извештај


Рани јавни увид Плана детаљне регулације „Гробље у Крвавици“

17. децембра 2021.

Документација: Оглас Елаборат


Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта – складиште обуће, спратности П, на кат.парц. бр. 2377/5 КО КРУШЕВАЦ

8. децембра 2021.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Рани јавни увид плана детаљне регулације „ИСТОЧНА ОБИЛАЗНИЦА, Ул.Железничка – Бивољски мост“ у Крушевцу

8. децембра 2021.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Јавни увид нацрта Измене и допуне плана генералне регулације “ИСТОК 4“ у делу к.п. бр.2725 КО Дедина

8. децембра 2021.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту програма развоја града Крушевца за 2022.годину и пројекције програма за 2023. и 2024.годину, нацрту програма уређивања грађевинског земљишта за 2022.годину, нацрту локалног акционог плана запошљавања града Крушевца за 2022. годину

7. децембра 2021.

Јавни позив Нацрт програма уређивања Нацрт локалног акционог плана запошљавања Нацрт програма развоја


Jавни увид нацрта Плана детаљне регулације „Индустријска ЗОНА Г“ у Крушевцу

23. новембра 2021.

Jавни увид нацрта Плана детаљне регулације „Индустријска ЗОНА Г“ у Крушевцу Оглас Графички део Текстуални


Jавни увид нацрта Плана детаљне регулације „Реке Расине и ушћа притоке – ДЕОНИЦА 1“ (од железничког моста до моста у Видовданској улици)

23. новембра 2021.

Jавни увид нацрта Плана детаљне регулације „Реке Расине и ушћа притоке – ДЕОНИЦА 1“ (од


Јавни позив за јавну расправу за буџет за 2022. годину

18. новембра 2021.

Документа: Позив за јавну расправу за буџет за 2022. годину Предлог буџета града Крушевца за


Јавна презентација Урбанистичког пројекта фабрике ОБИЛИЋЕВО (локација Јасиковац)

12. новембра 2021.

Оглас Јавни позив Урбанистички пројекат Графички део


Scroll Skip to content