Kruševac Porta

Архива

Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта спр.П+3+Пс, на кат. парцелама бр.6165 и 2340/3 КО Крушевац (инвеститор: ПЛАТО ИНВЕСТ доо)

13. септембра 2021.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Javna rasprаva o nacrtu odluke o izmenama i dopunama odluke o postupku izdavanja i formiranja zakupnina za korišćenje poslovnog prostora

6. септембра 2021.

Документа: Нацрт Одлуке Позив


Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу магацинско-продајног простора на катастарској парцели бр. 2081 КО Читлук, у Крушевцу (инв. „ТЕХНОКОМЕРЦ“ ДОО)

3. септембра 2021.

Документација: Оглас Урбанистички пројекат-свеска 1 Урбанистички пројекат-свеска 2


Јавни увид у Нацрт Измене и допуне Плана детаљне регулације „ЦАРА ЛАЗАРА-БАЛШИЋЕВА“ у Крушевцу

27. августа 2021.

Документа: Оглас Текст


Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације „Липовац 3“ у Крушевцу

20. августа 2021.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације „Добра вода“ на Јастрепцу

20. августа 2021.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Рани Јавни увид Плана детаљне регулације „Пејтон 2“ у Крушевцу

12. августа 2021.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, спр.По+П+4, на к.п. бр.2635/100 КО Крушевац – ЧОЧЕ доо

30. јула 2021.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Јавни увид у нацрт Плана генералне регулације „Рибарска бања“

30. јула 2021.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације „Саобраћајница С2“ у Крушевцу

30. јула 2021.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Scroll Skip to content