Kruševac centar

Архива

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено – пословног објекта ( ламела А и ламела Б ) спратности П+4+Пс на катастарским парцелама бр. 2479/1, 2479/2 и 2473/35 К.О. Крушевац

31. маја 2024.

Документа: Јавни позив


Рани јавни увид Измене и допуне плана генералне регулације ИСТОК 2 у делу урбанистичке потцелине 7.1.1.

31. маја 2024.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Лицитација за типске апарате

29. маја 2024.

Документа: Оглас Пријава Типски апарати – Зона 1 Типски апарати – Зона 2


Лицитација за расхладне уређаје и апарате за игру деце

29. маја 2024.

Документа: Апарати за игру и забаву Оглас Пријава Расхладни уређаји и типски апарати – Зона


Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту одлуке о изменама и допунама у области борачке и борачко инвалидске заштите и Нацрту одлуке у области здравствене заштите

28. маја 2024.

Документа: Јавни позив Нацрт одлуке – борачко и борачко инвалидска заштита Нацрт одлуке – социјална


Промена одржавања термина Комисије за планове града Крушевца

28. маја 2024.

Документа. Обавештење


Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Крушевца

17. маја 2024.

Документа: Јавни конкурс Пријаве на јавни конкурс База питања за проверу Опште функционалне компетенције Организација


Jавни позив за избор корисника пројекта за инклузивне радионице и рад добросуседског клуба у оквиру пројекта “Реинтеграција II“

17. маја 2024.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Листа вредновања и рангирања – здравство 2024

16. маја 2024.

Документ: Листа


Други јавни позив за рад у инклузивном тиму који реализује програм инклузивних радионица у оквиру пројекта Реинтеграција II

16. маја 2024.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Scroll Skip to content