Крушевац Слободиште

Архива

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта – складиште металне галантерије спратности П у оквиру постојећег индустријског комплекса, на кат. парцели бр. 2894 К.О. Дедина

25. новембра 2022.

Документа: Јавни позив


ОДЛУКА О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ТРАЈАЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ ДОМАЋИНСТАВА У СУФИНАНСИРАЊУ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА

23. новембра 2022.

Документа: Одлука


ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ Регионалног водоводног система ”БЕЛА ВОДА – ВЕЛИКА ДРЕНОВА”

17. новембра 2022.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом на коришћење 1. стамбене јединице намењене за социјално становање у заштићеним условима

27. октобра 2022.

Документа: Јавни позив


Позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину

27. октобра 2022.

Документа: Јавни позив Нацрт Одлуке


ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ГРАДА КРУШЕВЦА У 2022.године

20. октобра 2022.

Документа: Листа


ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу објекта за карбонизацију дрвета, k.п. br. 3275/1 КО Бивоље

19. октобра 2022.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ЈАВНИ УВИД Нацрта Плана детаљне регулације „ИСТОЧНА ОБИЛАЗНИЦА, БИВОЉСКИ МОСТ – ПАРУНОВАЧКИ МОСТ“ У КРУШЕВЦУ

14. октобра 2022.

Документа: КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – ВОЗИЛА У СВОЈИНИ ГРАДА КРУШЕВЦА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

14. октобра 2022.

Документа: Јавни оглас


ЈАВНИ ПОЗИВ за презентацију УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу објекта за карбонизацију дрвета, k.п. br. 3275/1 КО Бивоље

12. октобра 2022.

Документа: Јавни позив


Scroll Skip to content