Kruševac centar

Одржана 4. редовна седница Градског штаба за ванредне ситуације

Одржана 4. редовна седница Градског штаба за ванредне ситуације

22. новембра 2021.

Данас је одржана 4. редовна седница Градског штаба за ванредне ситуације којом је предеседавала градоначелник Јасмина Палуровић.

На седници донети су следећи закључци:

 1. Усваја се предлог Плана рада Градског штаба за ванредне ситуације  града Крушевца за 2022 годину,
 2. Усваја се извештај о стању спремности и припреми субјекта за предстојећи зимски период, са обавезном ванредном провером  стања спремности система и оперативе Крушевац-пута АД од стране управљача пута ЈП „За урбанизам и пројектовање“ Крушевац и Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Крушевца,
 3. У случају настанка елементарних непогода и других несрећа, у а циљу предузимања мера заштите и спасавања људи и материјалних добара, односно критичне инфраструктуре ангажовати субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавања,
 4. Прихвата се извештај Црвеног крста Крушевац о функционисању народне кухиње и дистрибуцији пакета хуманитарне помоћи за угрожена старачка домаћинства у предстојећем зимском периоду,
 5. Прихвата се извештај Службе месних заједница о спремности и припремама за предстојећи зимски период,
 6. Прихвата се извештај Центра за социјални рад Крушевац за зимски период 2021/22 године,
 7. Прихвата се извештај ЈКП „Градска топлана“ Крушевац о стању и спемности за предстојећи зимски период,
 8. Прихвата се извештај о стању и спремности возног парка и зимског реда вожње Југопревоза АД Крушевац,
 9. Прихвата се извештај о стању и спремности материјало техничких средстава и људства ЕПС Дистрибуције АД Крушевац,
 10. Прихвата се извештај о тренутној епидемиолошкој ситуацији на територији града Крушевца, наставити са интезивном имунизацијом,

    10. Налаже се Служби месних заједница

– да у предстојећем зимском периоду непосредно сарађује са свим надлежним службама у граду,

– да секретари МЗ уз помоћ Центра за социјални рад, Црвеног крста и  Дома здравља, наставе са ажурирањем спискова потенционалних угрожених, посебно старачких самачких домаћинства и исте достави свим надлежним службама;

Обавезују се све службе из области социјалне и здравствене заштите на  градском нивоу,  да наставе са ажуририрањм списакова бескућника и  предузму све превентивне мере око њиховог привременог збрињавања, посебно током ледених дана (када је температура ваздуха 24 сата испод нуле);

 1. Обавезују се све јавне службе које имају дежурне екипе за хитне интервенције да распоред дежурства са контакт телефонима дежурних служби доставе у писаном облику са јасном процедуром јављања и међусобно контактирају услед ванредног  догађаја. Извештаје о ванредном догађају достављају у писаном и електронском облику  Одељењу за послове одбране и ванредне ситуације, Одељењу за  инспекцијске  послове Градске управе града Крушевца и Командно оперативном центру 1985 СВС Одељења у Крушевцу, рок 7 дана.


Scroll Skip to content