Kruševac centar

Нови Јавни конкурси за суфинансирање и финансирање програма и пројеката

Нови Јавни конкурси за суфинансирање и финансирање програма и пројеката

22. јануара 2021.

Град Крушевац  на  основу Одлуке о буџету града Крушевца за 2021.годину, Одлуке Комисије о расписивању и спровођењу Јавног конкурса за суфинансирање и финансирање програма и пројеката  расписао је :

  1. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у граду Крушевцу за 2021. годину

За реализацију пројеката по овом Конкурсу планирана су средства Одлуком о буџету града Крушевца за 2021. годину у износу од 4.000.000,00 динара.

Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури и не могу учествовати на конкурсима које расписују њихови оснивачи.

Рок за подношење пријава je 30 дана од дана објављивања конкурса у листу „Град“, односно од 15.01.2021. године до 15.02.2021. године.

Образац пријаве на Конкурс и остала пратећа документација везана за аплицирање доступни су на званичној презентацији града Крушевца (https://krusevac.ls.gov.rs) на линку:

https://krusevac.ls.gov.rs/aktuelnost/konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-projekata-u-kulturi-koji-svojim-kvalitetom-doprinose-razvoju-i-prezentaciji-umetnosti-i-kulture-u-gradu-krusevcu-za-2021-godinu/

  1. Конкурс за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса за Град Крушевац у области заштите лица са инвалидитетом и борачко инвалидске заштите у 2021. години

За реализацију програма и пројекaта по овом конкурса планирана су средства Одлуком о буџету града Крушевца за 2021. годину у укупном износу од 7.400.000 динара, и то:

– за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области заштите лица са инвалидитетом, износ од 7.000.000 динара

– за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области борачко инвалидске заштите, износ од 400.000 динара.

Право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање програма, од јавног интереса по Јавном Конкурсу имају удружења грађана чије је седиште регистровано на територији града Крушевца, обављају делатност на подручју града и чији програми доприносе имплементацији из области заштите лица са инвалидитетом и области борачко инвалидске заштите.

Рок за подношење пријава je 15 дана од дана објављивања Конкурса на сајту Града, односно од 18.01.2021. године до 02.02.2021. године.

Образац пријаве на Конкурс и остала пратећа документација везана за аплицирање доступни су на званичној презентацији града Крушевца (https://krusevac.ls.gov.rs) на линку:

https://krusevac.ls.gov.rs/aktuelnost/javni-konkurs-za-sufinansiranje-i-finansiranje-programa-i-projekata-od-javnog-interesa-za-grad-krusevac-u-oblasti-zastite-lica-sa-invaliditetom-i-boracko-invalidske-zastite-u-2021-godini/


Scroll Skip to content