Kruševac Porta

Јавни конкурс за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса за Град Крушевац у области заштите лица са инвалидитетом и борачко инвалидске заштите у 2021. години

Јавни конкурс за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса за Град Крушевац у области заштите лица са инвалидитетом и борачко инвалидске заштите у 2021. години

18. јануара 2021.

Јавни конкурс за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса за Град Крушевац у области заштите лица са инвалидитетом и борачко инвалидске заштите у 2021. години

 

1. Текст јавног конкурса

2. Образац бр. 1 – пријавни формулар

3. Образац бр. 2 – изјава

4. Образац бр. 3 – Изјава о непостојању сукоба интереса

5. Образац бр. 4 – Изјава партнера


Scroll Skip to content