Крушевац Слободиште

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу пословног комплекса – објекта за технички преглед возила

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу пословног комплекса – објекта за технички преглед возила

13. октобра 2021.

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу пословног комплекса – објекта за технички преглед возила, спратности п+1 и објекта за сервисирање тахографа, спратности п, на кат.парц. бр. 5996/2 Ко Крушевац

Текст јавног позива можете погледати овде.


Scroll Skip to content