Крушевац Слободиште

Јавни конкурс за попуњавање једног извршилачког радног места на неодређено време

Јавни конкурс за попуњавање једног извршилачког радног места на неодређено време

30. марта 2022.

Градска управа града Крушевца оглашава јавни конкурс за попуњавање 1(једног) извршилачког радног места на неодређено време.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана.

Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Информер“.

Обавештење о јавном конкурсу је оглашено у дневним новинама „Информер“ дана 30.03.2022. године.

  1. Текст јавног конкурса
  2. Решење о именовању конкурсне комисије – Одељење за финансије
  3. Изјава коју попуњавају кандидати

Scroll Skip to content