Kruševac Porta

Јавна презентација Урбанистичког плана за изградњу Ortex Uro Group Пословни комплекс, са вишенаменским објектом за смештај гостију са рестораном, на К.П. бр. 26/20, 26/22, 26/23, 26/24, 28/6,све КО Паруновац

Јавна презентација Урбанистичког плана за изградњу Ortex Uro Group Пословни комплекс, са вишенаменским објектом за смештај гостију са рестораном, на К.П. бр. 26/20, 26/22, 26/23, 26/24, 28/6,све КО Паруновац

24. маја 2021.

Документација:

  1. Идејно решење
  2. Урбанистички пројекат
  3. Оглас

Scroll Skip to content