Kruševac Porta

Interni konkurs za popunjavanje radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kruševca

Interni konkurs za popunjavanje radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kruševca

4. aprila 2017.

Gradska uprava grada Kruševca objavljuje interni konkurs za popunjavanje radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kruševca.

 

Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je 15 dana od dana kada je interni konkurs objavljen na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Kruševca.

Interni konkurs je objavljen na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Kruševca dana 04.04.2017. godine i ističe dana 19.04.2017. godine.

 

1. Rešenje o popunjavanju radnih mesta putem internog konkursa

2. Interni konkurs

3. Obrazac izjave koju popunjavaju kandidati

4. Rešenje o imenovanju komisije za sprovođenje internog konkursa


Scroll Skip to content