Kruševac centar

Интерни конкурс за попуњавање радних места у Градској управи града Крушевца

Интерни конкурс за попуњавање радних места у Градској управи града Крушевца

4. априла 2017.

Градска управа града Крушевца објављује интерни конкурс за попуњавање радних места у Градској управи града Крушевца.

 

Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 дана од дана када је интерни конкурс објављен на огласној табли Градске управе града Крушевца.

Интерни конкурс је објављен на огласној табли Градске управе града Крушевца дана 04.04.2017. године и истиче дана 19.04.2017. године.

 

1. Решење о попуњавању радних места путем интерног конкурса

2. Интерни конкурс

3. Образац изјаве коју попуњавају кандидати

4. Решење о именовању комисије за спровођење интерног конкурса


Scroll Skip to content