Kruševac centar

Важећи планови детаљне регулације

 1. ПДР комплекса мале привреде „Зона Е“ у Крушевцу – 2004.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ТЕКСТ/
 2. ПДР Центар 2 /КОМПЛЕНТА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 3. ПДР пословног блока уз Улицу Кнеза Милоша у оквиру насеља „Прњавор 2“ – 2007.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 4. ПДР блок ц4 на к.п.бр.5951/1 и 5951/2 ко крушевацу оквиру детаљног плана „Багдала 3“ у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 5. ПДР улице Цара Лазара са контактним зонама у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 6. ПДР Лазарев град /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 7. ПГР (са елементима детаљног плана) индустрије „Плима М“ – локација у Кошевима – 2008.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 8. ПДР дела саобраћајнице између насеља Паруновац – Дедина – 2008.год. /ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 9. ПДР стамбеног насеља „Лазарица 4 стамбени блок Б3“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 10. ПДР Лазарица 5 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 11. ПДР Мало Головоде 1 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 12. ПДР Мало Головоде 2А /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 13. ПДР Мало Головоде 2Б /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 14. ПДР Мајдево гробље /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 15. ПДР Мудраковац /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 16. ПДР проширења Новог гробља у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 17. ПДР Прњавор 2 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 18. ПДР Равњак 1А /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 19. ПДР Равњак 2 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 20. ПДР Равњак 2А /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 21. ПДр Равњак 3А /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 22. ПДР Равњак 3Б /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 23. ПДР улице Стевана Сремца /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 24. Измена ПДР-а Лазарев град Блок А /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 25. Измена ПДР-а Колонија /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 26. ПДР дела блокова А3 и А4 у стамбено пословном комплексу Расадник 1 у Крушевцу (измене дела урбанистичког пројекта блокова А3 и А4 у стамбено пословном комплексу „Расадник 1“ у Крушевцу) – 2011.год./КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 27. ПДР „Ул. Александра Волте“ у Крушевцу – 2013.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 28. ПДР комплекса предузећа Д.П. „Рубин“ у Крушевцу – 2003.год./ПЛАН НАМЕНЕ/ /ТЕКСТ/
 29. ПДР саобраћајнице Јасички пут – ЈКП „Крушевац“ расадник – 2015. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 30. ПДР колектор отпадних вода од читлука до споја на колектор „Ц“ и колектора отпадних вода „Ц“ од Јасичког пута до улива у колектор „А“ у Крушевцу – 2015. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 31. ПДР индустријска зона Кошеви – 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 32. ПДР „Народни универзитет“ – 2015. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 33. ПДР парка „Багдала“ – 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 34. ПДР Гарског потока и Гарског колектора – 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 35. ПДР „Колектор отпадних вода Б“ (од ул. Паруновачке до ул. Аеродромске)- 2016. год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 36. ПДР „Трг Костурница“ у Крушевцу – 2017.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 37. ПДР „Трг Костурница“ у Крушевцу – ИЗМЕНА – 2018.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 38. ПДР спортско’рекреативни центар „Расина“ у Крушевцу – 2018.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 39. ПДР „Железничка 4“ у Крушевцу – 2018.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 40. ПДР регулација реке Расине (од моста у Мудраковцу до профила 1200м узводно) – 2017.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 41. ПДР „Источна обилазница“ у Крушевцу (од паруновачког моста до улице Кнеза Милоша) – 2017.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 42. ПДР линијски – од ТС-3 до Старог аеродрома – у Крушевцу – 2017.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 43. ПДР линијски – од КС-1 до КС-3 – у Крушевцу – 2017.год. /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 44. ПДР „Бивоље 3“ – у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 45. ПДР линијских инфраструктурних објеката (разводни гасовод, мрс и дистрибутивна гасоводна мрежа) од РГГ“ЈУГОИСТОК“ до кућних мерно регулационих сетова слива Рибарске реке /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 46. ПДР Разводни ГАСОВОД слив Рибарске Реке – ИЗМЕНА /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 47. ПДР „ТРГ ФОНТАНА“ у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 48. Измена ПДР „Трг Костурница – СЕВЕР“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 49. ПДР Центар 3 у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 50. ПДР Центар 4 у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ 
 51. ПДР индустријске зоне „Ф“ у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ 
 52. Измене ПДР стамбеног насеља „РАВЊАК 1Б“ у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ 
 53. ПДР План детаљне регулације зона „А“ и „Д“ у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ 
 54. ПДР План детаљне регулације „Липовац 1“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ 
 55. ПДР План детаљне регулације „Железничка 3“ у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/ 
 56. ПДР План детаљне регулације „Центар 6“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 57. ПДР План детаљне регулације „Центар 5“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 58. ПДР План детаљне регулације „Цара Лазара – Балшићева“ у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 59. ПДР „Колонија-Југ“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 60. ПДР ,,Расадник Север“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 61. Измена ПДР ,,Колонија“ 13/2019 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 62. ПДР “Мудраковац 5“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 63. ПДР “Мудраковац 4“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 64. ПДР „Центар 1“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 65. ПДР „Мудраковац 3“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 66. ПДР „Бивоље 1“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 67. ПДР Шумице 1 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 68. ПДР Багдала 5 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 69. ПДР зона Х /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 70. ПДР Бивоље 4 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 71. ПДР бИВОЉЕ 2 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 72. Измена ПДР Трг Фонтана /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 73. Измена ПДР Центар 4 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 74. ПДР Гробље у Треботину /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 75. ПДР гробље у Мудраковцу фаза 2 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 76. ПДР Железничка 2 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 77. ПДР Лазарев град измена блока А /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 78. ПДР Пионирски парк /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 79. ПДР Хајдук Вељкова север /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 80. ПДР Железничка 1 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 81. ПДР Шатор /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 82. ПДР депонија „Срње“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 83. ПДР „Индустријска зона К2“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 84. ПДР „Липовац 2“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 85. ПДР „Шумице 2“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 86. ПДР Измене и допуне „Центар 5“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 87. ПДР „Марко Орловић“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 88. ПДР Гробље „Макрешане“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 89. ПДР „Саобраћајница С2“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 90. ПДР „Липовац 3“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 91. ПДР „Добра вода“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 92. Измена ПДР „Железничка 1“ цел. Б /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 93. Измене и допуне ПДР „Цара Лазара-Балшићева“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 94. ПДР реке Расине и ушћа впритока – Деоница 1 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 95. ПДР Индустријска Зона Г /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 96. ПДР реке Расине и ушћа притока – ДЕОНИЦА 2 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 97. ПДР Индустријска зона И /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 98. ПДР Индустријска зона Е /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 99. Измена ПДР „Пањевац“/КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 100. ПДР ‘Иточна обилазница’ – ул. Железничка-Бивољски мост /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 101. ПДР Гробља у Крвавици /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 102. ПДР Стари аеродром /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 103. ПДР Пејтон 3 /КОМПЛЕТА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 104. ПДР Багдала 4 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 105. Измена ПДР-а Железничка 1 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 106. ПДР Расина Деоница 3 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 107. ПДР Пејтон 2 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 108. Измене ПДР Колонија /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 109. ПДР Лазарица 4Б /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 110. ПДР „Источна обилазница бивољски мост – паруновачки мост“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 111. Измене и допуне ПДР „Центар 5“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 112. ПДР Источна обилазница ул. Кнеза Милоша-Мудраковачки мост /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 113. Измена и допуна измене ПДР “Центар” у Крушевцу, у зони А.2 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 114. Измене и допуне плана детаљне регулације “Хајдук Вељкова север’ у делу урбанистичке зоне А.1.2. у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 115. Измена и допуна измене Плана детаљне регулације “Трг костурница- север” у Крушевцу /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 116. Измене и допуне ПДР „Центар 1“ – блок А /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 117. Измена и допуна измене ПДР “Трг Костурница“ целина Б, подцелина Б3 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 118. ПДР “Пакашниа 1“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 119. Измена и допуна измене ПГР “Трг Костурница – измене целине Б, подцелина Б3“ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 120. ПДР Мудраковац 2 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 121. ПДР „Трг Костурница-B1“ у Крушевцу  /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 122. Измена и допуна ПДР „Центар 4“ у делу к.п. 691-2 сл. лист 15-23 /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 123. ПДР Уједињене нације Крушевац /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 124. ПДР Техноградња – грађевинсак оператива у Глободеру, Град Крушевац /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 125. ПДР Гробље у Кукљину /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 126. ПДР Лазарица 4А /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 127. ПДР Равњак 2Б /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 128. ПДР Источна обилазница ЈУГ /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 129. ПДР Индустријска зона Л /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
 130. ПДР Гробље у Глободеру /КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА/
Scroll Skip to content