Крушевац Слободиште

Родна равноправност

Документа:

 1. Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу
 2. Заступљеност жена и мушкараца на местима одлучивања у граду Крушевцу
 3. Списак чланова савета за родну равноправност
 4. Одлука о оснивању Савета за родну равноправност
 5. Пројекат „ Укључи се и унапреди локалну заједницу“
 6. Јавни позив за учешће у пројекту „Укључи се и унапреди локалну заједницу
 7. План обиласка МЗ
 8. Одржане прве радионице у оквиру пројекта “Укључи се и унапреди локалну заједницу“
 9. Водич за активно учешће у раду месних заједница
 10. План Градске управе за остваривање и унапређење родне равноправности
 11. План управљања ризицима од повреде принцима родне равноправности
 12. Локални акциони план за родну равноправност града Крушевца за период 2016-2020
 13. План Градске управе града Крушевца за остваривање и унапређење родне равноправности за 2024. годину
 14. План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

Swisspro

Scroll Skip to content