Kruševac Slobodište

Završna konferencija Projekta „Uključi se i unapredi lokalnu zajednicu“

Završna konferencija Projekta „Uključi se i unapredi lokalnu zajednicu“

14. septembra 2021.

Pre šest meseci, najavljen je početak projekta „Uključi se i unapredi lokalnu zajednicu“ i aktivnosti Projektnog tima. Ovaj projekat se realizuje u okviru Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti Swiss PRO“. Podržava ga Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije. Kancelarija  Ujedinjenih nacija za projektne usluge  (UNOPS) sprovodi program u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština.

 

 

Predsednik Saveta za rodnu ravnopravnost grada Kruševca, Anka Lisinac Mitrović je otvorila konferenciju i pozdravila prisutne.

Gradonačelnik grada Kruševca Jasmina Palurović je istakla da cilj projekta bio  da se što veći broj žena u našim gradskim i seoskim mesnim zajednicama upozna i dobije informacije o poslovima i nadležnostima saveta mesne zajednice. „Članovi tima obišli su gradske i seoske mesne  zajednice i imali priliku da razgovaraju  sa ženama, ali i muškarcima koji sada čine preko 75% članova saveta na nivou svih mesnih zajednica.  Na ovaj način smo hteli i da ohrabrimo i motivišemo žene da uzmu učešće i kandiduju se na predstojećim izborima za savete mesnih zajednica. Nadam se da ćemo sledeće godine imati znatno veće učešće žena u savetima, a samim tim i u planiranju investicionih i drugih aktivnosti u svim naseljenim mestima Grada Kruševca. Nastavićemo da radimo  i na promociji rodne ravnopravnosti i motivisanju žena da se još više uključuju u javni i politički život, jer one to mogu, umeju i znaju “, naglasila je gradonačelnica.

Kroz drugi deo projekta nastavljene su aktivnosti na ekonomskom osnaživanju sprovođenjem obuka za pisanje biznis plana i informisanjem o programima i podsticajima koji se nude početnicima u poslu.

Savet za rodnu ravnopravnost i Grad Kruševac kroz mnoge aktivnosti, programe i projekte u različitim oblastima društvenog  života nastoje  da unaprede položaj žena na seoskom i gradskom području. Aktivno se radi na poboljšanju ekonomskog položaja žena kroz programe zapošljavanja, mere populacione politike- kroz pomoć nezaposlenim porodiljama,  pomoć porodici za trećeg i četvrtog đaka, sprovođenjem programa pomoći u kući i angažovanjem geronto domaćica. U programe Kancelarije za mlade aktivno se uključio veliki broj mladih devojaka.

Kroz svoje aktivnosti i Dom zdravlja radi na unapređenju zdravlja žena sprovođenjem programa ranog otkrivanja malignih bolesti i vrši nabavku savremene medicinske opreme. Takođe, kontinuirano obavlja  i zdravstveno – vaspitni rad sa devojkama i mladim ženama.

Radi se aktivno i na programima namenjenim romskoj populaciji, i podržavamo aktivnosti iz Lokalnog akcionog plana za unapređenje i socijalno uključivanje Roma i Romkinja.

 

Ovom prilikom, gradonačelnica se zahvalila, u ime Grada, donatorima programa Švajcarske Vlade Swiss PRO, kao i svim učesnicima u projektu na pomoći oko realizacije i rekla je da očekuje nastavak uspešne saradnje i na novim projektima.

Putem video linka, konferenciju je pratila i obratila se skupu Maida Jusufović, kao predstavnik donatora Programa Swiss PRO.

 

Rezultate projekta predstavile su članice projektnog tima: Katarina Milosavljević, zamenica predsednice Saveta za rodnu ravnopravnost i  Katarina Krstanović iz Agencije za Regionalni razvoj Rasinskog okruga.

Konferenciji su, pored gradonačelnice prisustvovali i Predrag Vukićević, predsednik Skupštine sa saradnicima,  i ostali predstavnici Gradske uprave i Gradskog veća, kao i naše poslanice u Narodnoj skupštini- Dragana Barišić i Nevena Đurić.


Scroll Skip to content