Kruševac Porta

Zaključci sa 21. vanredne sednice gradskog Štaba za vanredne situacije

Zaključci sa 21. vanredne sednice gradskog Štaba za vanredne situacije

2. oktobra 2020.

Danas je održana telefonska 21. vanredna sednica gradskog Štaba za vanredne situacije grada Kruševca na kojoj su doneti zaključci u skladu sa epidemiološkom situacijom na teritoriji grada Kruševca.

Odlukom Vlade Republike Srbije u vezi sprečavanja širenja korona virusa, od 28.09.2020. godine koja je doneta na osnovu Odluke Republičkog Kriznog štaba od 28.09.2020. godine, doneti su sledeći zaključci:

1. U skladu sa epidemiološkom situacijom na teritoriji grada Kruševca i predstojećim vremenskim uslovima, vrši se usklađivanje radnog vremena. Ograničiti rad trgovačkih i ugostiteljskih objekata zatvorenog prostora (tržni centri, marketi, kafići, barovi, restorani, hoteli-hotelski restorani, kladionice koje pružaju ugostiteljske usluge i svi ostali zatvoreni objekti) na teritoriji grada Kruševca. Nalaže se gore navedenim objektima da radno vreme prilagode po sledećoj dinamici: – radno vreme u zatvorenim objektima je do 23:00 časa, dok će rad u otvorenim prostorima – baštama biti ograničen do 01:00 časa uz striktno poštovanje svih epidemioloških-sanitarnih mera propisanih Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti COVID-19 koju je donela Vlade Republike Srbije. Donešeni zaključak stupa na snagu od četvrtka 01.10.2020. godine.

2. Striktno poštovanje epidemioloških mera u javnom prevozu, zatvorenom prostoru, javnim, kulturnim zdravstvenim, socijalnim i školskim ustanovama, koje propisuju nadležni organi a uz nadzor nadležnih gradskih i republičkih inspekcijskih organa.

3. Nastaviti sa pojačanim inspekcijskim nadzorom Komunalne inspekcije i Komunalne milicije u saradnji sa Republičkom sanitarnom inspekcijom Ministarstva zdravlja i Policijskom upravom Kruševac MUP-a Republike Srbije.

4. Na snazi ostaju svi ostali normativni propisi koje je donela Vlada Republike Srbije: Uredba Vlade Republike Srbije; Naredba o zabrani okupljanja; Odluka o proglašenju bolesti.


Scroll Skip to content