Крушевац Слободиште

Закључци са 20. седнице Градског штаба за ванредне ситуације

Закључци са 20. седнице Градског штаба за ванредне ситуације

7. септембра 2020.

Данас је одржана 20. ванредна седница Градског штаба за ванредне ситуације, на којој је укинута ванредна ситуација на територији Града Крушевца.

Донети су следећи закључци:

1. Усваја се извештај Завода за јавно здравље Крушевац о тренутној епидемиолошкој ситуацији на територији Града Крушевца са предлогом мишљења о укидању ванредне ситуације. Обавезује се Завод за јавно здравље Крушевац да настави са применом епидемиолошких мера, а у складу са свим прописаним мерама које је донела Влада Републике Србије и Кризни штаб и настави да доставља дневни Извештај Градском штабу за ванредне ситуације; Уредба Владе Републике Србијe; Наредба о забрани окупљања; Одлука о проглашењу болести

2. Усваја се извештај Дома здравља Крушевац о тренутној епидемиолошкој ситуацији на територији Града Крушевца. Обавезује се да настави са применом епидемиолошких мера а у складу са свим прописаним мерама које је донела Влада Републике Србије и Кризни штаб и настави да доставља дневни Извештај Градском штабу за ванредне ситуације;
3. Усваја се извештај Опште болнице Крушевац о тренутној епидемиолошкој ситуацији на територији Града Крушевца. Обавезује се да настави са применом епидемиолошких мера а у складу са свим прописаним мерама које је донела Влада Републике Србије и Кризни штаб и настави да доставља дневни Извештај Градском штабу за ванредне ситуације;
4. Прихвата се извештај Превентивно оперативних мера са задацима из надлежности Војске Србије гарнизона Крушевац;
5. Прихвата се извештај Превентивно оперативних мера са задацима из надлежности Полицијске управе Крушевац са захтевом за пружање асистенције инспекцијских служби приликом вршења контроле и надзора мера које је донела Влада Републике Србије и Кризни штаб;

 

6. Усваја се извештај Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Крушевца о предузетим превентивно оперативним мерама са задацима из надлежности институција на територији града Крушевца у борби против пандемије вируса „COVID 19“ и обавезују се на координацију са другим надлежним инспекцијским службама Министарства здравља и, МУП-а ;
7. Прихвата се извештај Санитарне инспекције за Расински управни округ о предузетим превентивно оперативним мерема са задацима из надлежности институција на територији града Крушевца у борби против пандемије вируса „COVID 19“ и препоручује се сарадња са осталим службама;
8. Усваја се извештај Одељење комуналне милиције Градске управе града Крушевца о предузетим превентивно оперативним мерема са задацима из надлежности институција на територији града Крушевца у борби против пандемије вируса „COVID 19“ и обавезују се на координацију са другим надлежним инспекцијским службама Министарства здравља и МУП-а;

9. Усваја се извештај ЈУ Ветеринарске станице Крушевац о предузетим превентивно оперативним мерема са задацима из надлежности институција на територији града Крушевца у борби против пандемије вируса „COVID 19“ и извршеним дезинфекционим радовима у ванредној ситуацији. Наставити са дезинфекцијом установа чији је град оснивач и Дома здраља Крушевац према мишљењу надлежних стручних служби и појединачним ангажовањем од стране трећих лица;
10. Налаже се ЈКП „Крушевац“ Крушевац да са локација повуче резервоаре са натријум хипохлоритом, због смањене потрошње истог. Сви заинтересовани могу на локацији ЈКП Крушевац да преузму одређену количину натријум хипохлорита. Наставити са дезинфекцијом спољног круга Опште болнице Крушевац, Геронтолошког центра и „COVID“ амбуланте „14. октобар“
11. Прихвата се извештај Школске управе за Расински управни округ о предузетим превентивно оперативним мерема са задацима из надлежности институција на територији града Крушевца у борби против пандемије вируса „COVID 19“. Наставити са применом мера који прописују надлежни органи, а и достављати извештаје на недељном нивоу о спровођењу мера које је донела Влада Републике Србије и Кризни штаб;
12. Усваја се извештај Југопревоза АД о поштовању и примени епидемиолошких мера у јавном превозу Наставити са применом мера који прописују надлежни органи а уз надзор надлежног органа Градске управе;
13. ГШВрСт Предлаже Градоначелнику града Крушевца да донесе Одлуку о укидању ванредне ситуације а на основу Извештаја Завода за јавно здравље Крушевац уз поштовање мера које је донела Влада Републике Србије и Кризни штаб;

 

14. НАЛАЖЕ СЕ Градској управи града Крушевца да настави са поштовањем ванредних мера у заштити од пандемије вируса „COVID 19“, пре свега да настави са набавком дезинфекционих средстава, заштитне опреме и осталих неопходних средстава за заштиту становништва од пандемије вируса „COVID 19“.
15. НАЛАЖЕ СЕ свим правним субјектима да се за организовање манифестација са већим бројем људи претходно обрате Штабу за ванредне ситауције који ће прибавити стручно мишљење од Завода за јавно здравље Крушевац (за сваку појединачну манифестацију).


Scroll Skip to content