Kruševac Porta

Zaključci gradskog Štaba za vanredne situacije

Zaključci gradskog Štaba za vanredne situacije

6. marta 2021.

Na održanoj 2. telefonskoj vanrednoj sednici 05.03.2021. godine, gradski Štab za vanredne situacije grada Kruševca je doneo sledeće zaključke u skladu sa epidemiološkom situacijom na teritoriji grada Kruševca, Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (“Sl. glasnik RS”, br. 151/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020 i 1/2021,17/2021.), Zakonom o zaštiti stanovništva od zarazne bolesti (“Sl. glasnik RS”, br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020) i Odlukom Vlade Republike Srbije od 05.03.2021. godine.

 

 1. 03.2021.godine radno vreme objekata u kojima se obavljaju delatnosti u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta), pružanja usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi i sl.), pružanja usluge u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri, pijace i sl.) i priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl:), kao i u objektima u kojima se obavlja delatnost pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički saloni, frizerski saloni, saloni lepote) i delatnost u oblasti kulture koja podrazumevaistovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (bioskopi, muzeji, galerije) i oblasti sporta koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajniji neposredni kontakt sa korisnikom usluge (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni, i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.) ograničava se tako da ti objekti mogu raditi od 06:00 časova do 12:00 časova.
 2. U periodu od 06. marta 2021. godine, od 12:00 časova, do 8. marta 2021. godine, do 06:00 časova, objekti i drugi prostori u kojima se obavljaju delatnosti iz tačke 1 neće raditi.
 3. Ograničenja iz tačke 2. ne odnose se na rad:
 • Apoteka, izuzev onih apoteka koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač ne može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane;
 • Trgovinskih i drugih radnji i prodajnih mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, uključujući i one koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima, a za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne poršine;
 • Samostalnih maloprodajnih objekata u kojima se obavlja trgovina na malo (prodaja štampe, duvanskih prerađevina i sitnih predmeta) koja se obavlja tako da kupac ne ulazi u objekat (kiosci i trafike);
 • Ordinacija i laboratorija u kojima se pružaju medicinski i stomatološke usluge i veterinarskih ordinacija i laboratorija i sl.;
 • Pozorišta, odnosno drugih objekata ustanova kulture u kojima se igraju ranije zakazane predstave iz oblasti pozorišne umetnosti i umetničke igre;
 • Restorana i drugih prostora u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju;
 • Objekti namenjeni za sport i rekreaciju – kada se koriste u svrhu treninga i priprema za održavanje i održavanje isključivo registrovanih takmičenja u nadležnosti nadležnih nacionalnih sportskih saveza i to u unapred zakazanim terminima;
 • Svih drugih radnji, objekata i mesta (obućarske, krojačke, stolarske, staklorezačke i sl. radnje, servisi, tehnički pregledi i sl.) na kojima se pružaju usluge pri čijem vršenju nije obavezno prisustvo korisnika ili su prisustvo i kontakt ograničenog trajanja.
 1. Objekti i drugi prostori u kojima se obavljaju delatnosti iz tačke 3 mogu raditi do 21:00 časova.

 

U ostalom delu nastavlja se dalja primena Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (“Sl. glasnik RS”, br. 151/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020, 1/2021 i 17/2021,) kao i Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Sl. glasnik RS”, br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020).


Scroll Skip to content