Kruševac Porta

Закључци градског Штаба за ванредне ситуације

Закључци градског Штаба за ванредне ситуације

6. марта 2021.

На одржаној 2. телефонској ванредној седници 05.03.2021. године, градски Штаб за ванредне ситуације града Крушевца је донео следеће закључке у складу са епидемиолошком ситуацијом на територији града Крушевца, Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл. гласник РС“, бр. 151/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020 и 1/2021,17/2021.), Законом о заштити становништва од заразне болести („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020) и Одлуком Владе Републике Србије од 05.03.2021. године.

 

 1. 03.2021.године радно време објеката у којима се обављају делатности у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места), пружања услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови и сл.), пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри, пијаце и сл.) и приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл:), као и у објектима у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте) и делатност у области културе која подразумеваистовремено присуство више лица у истом простору (биоскопи, музеји, галерије) и области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени, и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.) ограничава се тако да ти објекти могу радити од 06:00 часова до 12:00 часова.
 2. У периоду од 06. марта 2021. године, од 12:00 часова, до 8. марта 2021. године, до 06:00 часова, објекти и други простори у којима се обављају делатности из тачке 1 неће радити.
 3. Ограничења из тачке 2. не односе се на рад:
 • Апотека, изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач не може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране;
 • Трговинских и других радњи и продајних места на којима се врши продаја прехрамбених производа, укључујући и оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне поршине;
 • Самосталних малопродајних објеката у којима се обавља трговина на мало (продаја штампе, дуванских прерађевина и ситних предмета) која се обавља тако да купац не улази у објекат (киосци и трафике);
 • Ординација и лабораторија у којима се пружају медицински и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл.;
 • Позоришта, односно других објеката установа културе у којима се играју раније заказане представе из области позоришне уметности и уметничке игре;
 • Ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају;
 • Објекти намењени за спорт и рекреацију – када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање и одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза и то у унапред заказаним терминима;
 • Свих других радњи, објеката и места (обућарске, кројачке, столарске, стаклорезачке и сл. радње, сервиси, технички прегледи и сл.) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања.
 1. Објекти и други простори у којима се обављају делатности из тачке 3 могу радити до 21:00 часова.

 

У осталом делу наставља се даља примена Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл. гласник РС“, бр. 151/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020, 1/2021 и 17/2021,) као и Закон о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020).


Scroll Skip to content