Крушевац Слободиште

Захвалница Савета Европе за град Крушевац због унапређења у области управљања људским ресурсима

Захвалница Савета Европе за град Крушевац због унапређења у области управљања људским ресурсима

21. јуна 2022.

 

 

 

 

 

 

 

Grad Kruševac je već četiri godine aktivan u zajedničkom programu Evropske unije i Saveta
Evrope „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2”, s ciljem da unapredi
organizaciju rada zaposlenih kao i njihove kompetencije za rad. Tim povodom, predstavnici naše
lokalne samouprave nedavno su učestvovali na trodnevnom susretu u Aranđelovcu sa kolegama
iz drugih jedinica lokalnih samouprava koji su takođe deo ovog Programa.
To je bila prilika da kolege razmene iskustva u dosadašnjim aktivnostima u uvođenju funkcije
upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi, na šta su lokalne samouprave obavezne
od donošenja Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne
samouprave iz 2016.godine.
Trodnevnoj radionici prisustvovali su i predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne
samouprave, Nacionalne akademije za javnu upravu, Stalne konferencije gradova i opština i
predstavnici iz 31 lokalne samouprave koje su uključene u program.
Ocenjeno je da su napravljeni značajni koraci u 50 lokalnih samouprava koje su dobile tzv „pakete
podrške“ kroz ovaj Program te da je njihovo iskustvo dragoceno i za ostale opštine u Srbiji.
Zajednički napor svih partnera u programu je da se upravljanje ljudskim resursima u Srbiji
modernizuje u skladu sa vrednostima i standardima koji postoje u zemljama Evropske unije.
Da su „paketi podrške“ doprineli uspešnoj implementaciji Programa potvrđuje i povećan indeks
učinka u oblasti upravljanja ljudskim resursima za 20 procenata u lokalnim samoupravama koje
su učestvovale u radu ovog Programa.
„Rezultati opština koje su bile deo „paketa podrške“ su značajno bolji u odnosu na one koje nisu
dobile podršku kroz naš Program. To se vidi kroz njihov rad, kroz funkcije ocenjivanja,
planiranja posebnih programa stručnog usavršavanja, planiranja obuka za svoje kolege,
pravljenja kadrovskih planova. Napredak se vidi na terenu i oseća u njihovom radu“, ocenio je
Aleksandar Jovanović, menadžer programa.

U Akcionom planu za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period
2021. – 2025. predviđene su aktivnosti koje se odnose na razvijanje okvira kompetencija za
zaposlene u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave.
Kompetencije predstavljaju skup znanja, veština, osobina, stavova i sposobnosti koje službenik
poseduje, a koji oblikuju njegovo ponašanje i vode postizanju očekivane radne uspešnosti na
radnom mestu. Uvođenje okvira kompetencija za lokalne službenike će, upravo, biti u fokusu
Programa „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ u narednom periodu.
Prisutnim predstavnicima lokalnih samouprava dodeljeni su sertifikati za njihovu posvećenost i
učešće u reformskom procesu i dosadašnjem radu na programu.
Zajednički Program Evropske unije i Saveta Evrope “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj
samoupravi – faza 2” sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne
samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština.


Scroll Skip to content