Крушевац Слободиште

Усвојен буџет града за 2024. годину

Усвојен буџет града за 2024. годину

13. марта 2024.

На 4.седници Скупштине града, као најважнија, усвојена је Одлука о буџету града Крушевца за 2024.годину.

Одлуком о буџету града Крушевца за 2024. годину утврђени су укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци у износу од 6.577.974.681 динар, од тога 6.351.811.652 динара средстaва из буџета и 226.163.029 динара средстава из других извора буџетских корисника.

Како је изјавио градоначелник Иван Манојловић, буџет је за 8,5% већи од прошлогодишњег, рекордан је у историји града и високо инвестициони. Буџет је урађен на реалним основама и развојни је. Наш град није кредитно задужен и рад ће се наставити у интересу грађана, закључио је Градоначелник.

Капитални пројекти у периоду 2024. до 2026.године су Источна обилазница, Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељеним местима града Крушевца и Реконструкција, рационализација и одржавање преосталог јавног осветљења на територији града Крушевца.

На седници је усвојен и Програм развоја града Крушевца за 2024. годину, као и пројекције програма за 2025. и 2026.годину.

На дневном реду нашао се и Програм уређивања грађевинског земљишта и Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града , зашта су одборници такође дали сагласност. Већина у Скупштини је изгласала и Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града.

Од дугорочних докумената, усвојена је Стратегија развоја урбаног подручја града Крушевца за период 2024. – 2034.године.

Тренд повећања запослености наставиће се усвајањем Локалног акционог плана запошљавања града Крушевца за текућу годину, а у циљу побољшања социјалних услуга, усвојен је документ Унапређење социјалне заштите на територији града Крушевца.

Тема заседања 4. седнице Скупштине био је и сет ПДР а који се односе на Источну обилазницу – југ, Равњак 2 Б, Индустријску зону Л, Центар 6, Шумице 2, Липовац 1…

Одборници су расправљали и о Извештајима о раду и финансијском пословању установа у Крушевцу за 2023.годину.

Дата је сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градска топлана“ и Посебан програм коришћења буџетских средстава града Крушевца у 2024.години за ово јавно предузеће.

Образован је Градски штаб за ванредне ситуације, а биће ангажован и ревизор за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града за 2023.

Извештај је поднео и Локални омбудсман, као и Савет за здравље града Крушевца. Прихваћен је Кадровски план Градске управе, Градског правобранилаштва, Службе МЗ и Службе интерне ревизије града Крушевца за 2024.годину.

На седници су донета и кадровска решења која се тичу Управних одбора установа и Школских одбора.

Констатован је престанак манадата Јасмине Палуровић са изборне листе „Александар Вучић – Крушевац не сме да стане“ и Катарине Панић са изборне листе „Србија против насиља – Бранислав Бата Андрић“. Уместо њих, потврђени су мандати одборника Анђелине Глигоријевић и Марије Вучковић, са наведених изборних листа.

За члана Градског већа, уместо Горане Младеновић изабран је Мирољуб Аранђеловић Расински.


Scroll Skip to content