Крушевац Слободиште

Урбанистички пројекат за изградњу производно – пословног објекта (механичка обрада метала) спратности П/П+1, на кат. парцели бр. 3273/1 К.О. Бивоље

Урбанистички пројекат за изградњу производно – пословног објекта (механичка обрада метала) спратности П/П+1, на кат. парцели бр. 3273/1 К.О. Бивоље

16. децембра 2022.

Документа:


Scroll Skip to content