Крушевац Слободиште

Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта – складиште металне галантерије, спратности П, на кат. парцели бр. 6022/2 К.О. Крушевац

Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта – складиште металне галантерије, спратности П, на кат. парцели бр. 6022/2 К.О. Крушевац

19. маја 2023.

Документа:


Scroll Skip to content