Kruševac Porta

Светски дан биодиверзитета у резервату природе „Осредак“

Светски дан биодиверзитета у резервату природе „Осредак“

20. маја 2022.

Поводом 22. маја  – Светског дана биодиверзитета, данас су  Специјални резерват природе „Осредак“, обишли градоначелник Јасмина Палуровић и помоћник за екологију Иван Парезановић. Овим заштићеним добром управља јавно комунално предузеће „Крушевац“.

СРП „Осредак“ на површини од 246 хектара заштићен је како би се очувала мочварна станишта у долини Западне Мораве, а реч је о природном добру које се простире на левој и десној страни реке од насељеног места Кошеви до Бресног Поља.  Такође и да би се заштитиле 44 биљне врсте, међу којима и угрожени барски жути локвањ ( ендемска врста ) , станишта птица која чине део коридора миграције, као и станишта за водоземце и гмизавце.

Директор ЈКП „Крушевац“ Снежана Радојковић подсетила је да је кроз Програм заштите природе Србије, „Осредак“ проглашен заштићеним подручјем пре 2 године. Циљ је не само очување резервата, већ и подизање еколошке свести код деце, младих, али и старије популације – о значају природе, биљног и животињског света, елиминисању негативног утицаја људи и нарушавању биолошке равнотеже.

Градоначелник Јасмина Палуровић је рекла да Град Крушевац подржава све активности везане за заштиту природе и очување биолошке разноврсности, а посебно је значајна едукација од најмлађих дана, са циљем поштовања и неговања здраве животне средине и животних стилова у складу са природом.

Да би се заштићено подручје „Осредак“ на адекватан начин очувало и ревитализовало, укључен је читав тим стручњака, а планови су да се набаве кућице и чамци за чуваре, изгради визиторски центар и осматрачница за птице…

Кроз шетњу „Осретком“ ,са богатством флоре и фауне упознали су се и ученици крушевачких школа, а за живописна предавања у природи били су задужени ботаничари Института за крмно биље, орнитолози и други стручњаци из Завода за заштиту природе.

Један од најзначајнијих еколошких датума, Међународни дан биодиверзитета установљен је пре 22 године од стране  Уједињених нација као дан када се најшира светска јавност подсећа на угроженост разноврсности живог света на планети и значај њеног очувања.

Заштита подручја је темељ очувања биодиверзитета.


Scroll Skip to content