Kruševac centar

Седница Савета Расинског управног округа

Седница Савета Расинског управног округа

17. априла 2024.

Данас је одржана седница Савета Расинског управног округа на којој је било речи о инспекцијским службама, градским и окружним, а разговарало се и о пројектима од регионалног значаја. Седница је имала конститутивни карактер с обзиром да су јој први пут присуствовали градоначелник Крушевца Иван Манојловић и председници општина Александровац Јелена Пауновић и Брус Далибор Савић.

Анализа рада републичких инспекцијских служби, услови за рад и степен усклађености са компаративним службама Града Крушевца и општинама на подручју РУО била је прва тема седнице Савета. У оквиру тога, а у циљу унапређења рада чуле су се и сугестије и предлози како би био остварен већи степен координације и сарадње инспекција на нивоу Округа и Града. Посебан акценат је стављен на поверене послове: тржишне, туристичке и санитарне инспекције.

Друга тачка тицала се осврта на капиталне и регионалне пројекте који се реализују на територији РУО који је данас, према речима начелника Ивана Анђелића, једно велико градилиште.

Поред изградње ауто пута који је у завршној фази ( што се тиче територије РУО ), посебна пажња посвећена је анализи радови на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода на Расини и Блаташници, као и почетку радова на изградњи Регионалног центра за управљање комуналним отпадом.

Како је изјавио начелник Анђелић, што се тиче Постројења за пречишћавање отпадних вода доста се поодмакло са радовима, нарочито кад је у питању реконструкција и изградња канализационе мреже и атмосферске канализације у општинама Брус и Блаце. Ово је од посебне важности за Крушевац с обзиром да све отпадне воде иду у Расину и акумулацију „Ћелије“ одакле се град снабдева водом. Град Крушевац је и носилац свих тих активности, а ЈКП „Водовод“ биће и управљач постројењима.

Што се тиче статуса других радова, на Блаташници су почели припремни радови на изградњи постројења, док на Расини још увек нису. Локација је спремна, пројектно – техничка и урбанистичка документација је такође припремљена и очекује се интензивирање наредних активности.

Од значајних регионалних пројеката, треба издвојити и Регионални центар за управљање комуналним отпадом. Овај пројекат је у почетној фази. Поред урбанистичких и просторних планова, комплетно је завршена експропријација, изграђена приступна саобраћајница, доведена струја и вода.

С обзиром да Регионални центар за управљање отпадом мора да садржи све компоненте као и локални,  у току је интензивна сарадња локалних самоуправа у коју је укључена и комплетна администрација РУО. Заседале су две радне групе, једна која се бави институционалном подршком, односно уређивањем нормативних аката ЈЛС и друга која се бави техничким питањима. На реду су активности консултантске фирме, којој треба обезбедити адекватне податке како би финална верзија пројекта била у оптималној варијанти.


Scroll Skip to content