Kruševac Porta

Расписани су избори за чланове савета Месне заједнице „Гаглово“- заселак Ново Село, „Горњи Степош“- насељено место Наупаре, „Крвавица“- насељено место Крвавица и „Трмчаре“- насељено место Трмчаре.

Расписани су избори за чланове савета Месне заједнице „Гаглово“- заселак Ново Село, „Горњи Степош“- насељено место Наупаре, „Крвавица“- насељено место Крвавица и „Трмчаре“- насељено место Трмчаре.

23. децембра 2021.

Председник Скупштине града Предраг Вукићевић расписао је избора за чланове савета Месне заједнице „Гаглово“- заселак Ново Село, Месне заједнице „Горњи Степош“-насељено место Наупаре, Месне заједнице „Крвавица“- насељено место Крвавица и Месне заједнице „Трмчаре“- насељено место Трмчаре.

Избори су расписани за 30.јануар 2022.године.

Рокови за вршење изборних радњи теку од наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Крушевца“.

Изборе ће спровести Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета МЗ, бирачки одбори и Другостепена изборна комисија.

Све потребне информације грађани могу добити у служби месних заједница у просторијама месних заједница а исте ће бити доступне на интернет презентацији града  www.krusevac.ls.gov.rs  у посебном одељку који ће садржати информације везане за изборе за савете месних заједница.“


Scroll Skip to content