Kruševac Porta

Расписани нови јавни позиви

Расписани нови јавни позиви

1. фебруара 2021.

Град Крушевац  на  основу Одлуке о буџету града Крушевца за 2021.годину, Одлуке Комисије о расписивању и спровођењу Јавног конкурса за суфинансирање и финансирање програма и пројеката  расписао је :

  1. Јавни конкурс за суфинансирање и финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области неговања културног наслеђа, традиција ослободилачких ратова и стандарда ветерана за Град Крушевац у 2021. години

За реализацију програма и пројеката по овом конкурсу Одлуком о буџету града Крушевца за 2021. Годину обезбеђена су новчана средства у износу од 1.300.000,00 динара

Право учешћа на Конкурсу имају удружења грађана oд посебног значаја за град Крушевац која се баве чувањем, вредновањем и развијањем војних традиција, чије је седиште на територији града Крушевца и која обављају делатност на подручју Града.

Рок за подношење пријаве са пратећом документацијом је 15 дана од дана објављивања Конкурса на званичном сајту града Крушевца  www.krusevac.ls.gov.rs, односно до 16.02.2021. године

Образац пријаве на Конкурс и остала пратећа документација везана за аплицирање доступни су на званичној презентацији града Крушевца (https://krusevac.ls.gov.rs) на линку:

https://krusevac.ls.gov.rs/aktuelnost/javni-konkurs-za-sufinansiranje-i-finansiranje-programa-i-projekata-od-javnog-interesa-u-oblasti-negovanja-kulturnog-nasledja-tradicija-oslobodilackih-ratova-i-standarda-veterana-za-grad-krusevac-u/

 

  1. Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања за 2021. годину

За реализацију програма и пројеката по овом конкурсу Одлуком о буџету града Крушевца за 2021. Годину обезбеђена су новчана средства у износу од 17.000.000,00 динара.

Право учешћа на Конкурсу има  издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом; правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Рок за подношење пријаве са пратећом документацијом је 15 дана од дана објављивања Конкурса у листу „Град“односно до 12.02.2021.године.

Образац пријаве на Конкурс и остала пратећа документација везана за аплицирање доступни су на званичној презентацији града Крушевца (https://krusevac.ls.gov.rs) на линку:

https://krusevac.ls.gov.rs/aktuelnost/javni-poziv-za-ucesce-na-konkursu-za-sufinansiranje-projekata-radi-ostvarivanja-javnog-interesa-u-oblasti-javnog-informisanja-za-2021-godinu/


Scroll Skip to content