Kruševac centar

Расписани избори за Савете месних заједница

Расписани избори за Савете месних заједница

15. октобра 2021.

Председник Скупштине града Предраг Вукићевић данас је потписао Одлуку о расписивању избора за Савете месних заједница на територији града Крушевца. Свечаном догађају су присуствовали и чланови Комисије за спровођење изборног процеса.

„Позивам грађане да узму учешћа у изборима за Савете Месних заједница и да се кандидују за чланове Савета Месних заједница  како би кроз рад у својим насељима утицали на што квалитетније Одлуке и реализацију инвестиција у Месним заједницама. Изборна комисија за спровођење избора за Савете месних заједница почетком следеће недеље донеће УПУТСТВО за спровођење избора као и потребне обрасце за кандидовање.

Избори за Савет месне заједнице спроводе се по правилу непосредно и тајног гласања на основу општег и једнаког изборног права, у складу са Статутом Месне заједнице и Одлуком о месним заједницама на територији града Крушевца.

Сваки пословно способан грађанин, са пребивалиштем на подручју месне заједнице, који је навршио 18 година живота, има право да бира и да буде биран у Савет месне заједнице.

За члана Савета месне заједнице, може бити изабран пунолетан, пословно способан грађанин који има пребивалиште на територији те Месне заједнице.

У складу са територијалним принципом, у сеоским месним заједницама који су састављени из више села, свако село бира своје чланове Савета месне заједнице, у складу са бројем који је одређен у Статуту месне заједнице.

Кандидата за члана Савета месне заједнице  предлаже најмање 10 грађана са бирачким правом и пребивалиштем на подручју Месне заједнице, односно села ако је месна заједница образована за више села (насељених места).

Сваки грађанин може предложити само једног кандидата за члана Савета месне заједнице.

Све потребне информације грађани могу добити у служби месних заједница у просторијама месних заједница а исте ће бити доступне на интернет презентацији града  www.krusevac.ls.gov.rs  у посебном одељку који ће садржати информације везане за изборе за савете месних заједница.“

Избори су расписани за 28.новембар 2021.године.

Рокови за вршење изборних радњи теку од наредног дана од дана објављивања у Службеном листу града Крушевца.

Изборе ће спровести Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета МЗ, бирачки одбори и Другостепена изборна комисија.


Scroll Skip to content